Webbformulär och kundrelationer

Ofta innebär integrering av ett CRM med en webbplats ett ”webmaster”-team (webb-byrå, marknadsförings- eller IT-tjänster) och ett ”kundrelationsteam” (administratör, integratör och operativa aktörer) för att definiera hur webbplatsen och CRM-lösningen ska ställas in. Ofta står tekniska krav i vägen för vad ni vill uppnå.

Med Efficy CRM:s webbformulär kan ni koppla era kontaktformulär direkt med CRM-lösningen, utan krångel.

Enkla formulär

Definitionen och konfigurationen av onlineformulär är beroende av behoven och önskemålen hos den avdelning (sälj, marknadsföring, kundtjänst) som vill publicera det. De konfigurerar innehållet och de regler som ska tillämpas för att behandla data. Ni kan också ha flerspråkiga webbformulär tack vare versionsalternativ och översättningar av varje formulärelement.

Webbformulären är direkt anslutna till CRM-databasen. Till exempel, registreras datan och blir omedelbart tillgänglig i CRM-databasen när en besökare skickar in ett webbformulär. Detta tar bort behovet av att skriva in data från webbdatabasen eller ett e-postmeddelande igen och ökar er produktivitet och förmåga att reagera.

När ni arbetar med webbformulär uppstår säkerhetsfrågan, både i teknisk bemärkelse (robotar, injektioner, spam, etc.) och även i affärsbemärkelse (pålitlighet, dubbletter, etc.). Av den anledningen kan webbformulärsadministratören komma åt alla funktioner som är specifika för behandling och datasäkerhet:

Onlineformulär integreras i era kundrelationsprocesser

Användare kan definiera de olika regler som ska tillämpas vid behandling av data. Beroende på varje webbformulärs sammanhang kan ni definiera lämplig CRM-process: ring upp en kontakt: tilldela en säljare till en möjlighet; skapa ett ärende för kundtjänst, eller registrering för ett event.

I praktiken kan ni definiera ett webbformulär för att generera en möjlighet med status ”Lead” till den säljare som ansvarar för det geografiska området. Ett formulär för “anspråk” eller “Jag är inte nöjd med era tjänster” kommer att omdirigera kontakten till kundtjänst som kommer att kvalificera förfrågan.

Integrera era onlineformulär med bara några klick

Allt webb-administratören behöver göra är att kopiera och klistra in en kod som genereras automatiskt av vårt CRM. Det är allt! Webbformuläret integreras sedan på webbplatsen.

Som standard är formulären responsiva, dvs de anpassar sig automatiskt till skärmen hos slutanvändaren för optimal användarupplevelse. Lösningen tillhandahåller också formatmallar och ni kan anpassa de fördefinierade stilarna för att få dem att matcha er grafiska profil, färger, ikoner eller teckensnitt.

Beräkna ROI i era marknadsföringsaktiviteter

Hur många leads har webbplatsen genererat? Den ständiga frågan alla marknadsföringsavdelningar måste svara på!

Det är just därför våra webbformulär erbjuder funktioner för avancerad hantering av marknadsföringens ursprung. Genom att kombinera webbformulär och CRM-processer, kan ni spåra och dela ursprunget för varje kontakt. Ursprunget för marknadsföring som registreras när en internetanvändare fyller i ett formulär skickas vidare till alla relaterade CRM-processer. Detta inkluderar antalet kontakter som har registrerat sig för ett event, förfrågningar som skickas vidare till kundtjänsten (snarare än per telefon), uppföljning och antalet leads som upptäcks tills en försäljning avslutas.

Marknadsföringens ROI beräknas sedan automatiskt beroende på företagets olika ursprung för marknadsföringen, inklusive Google Adwords, sociala nätverk, organisk indexering, betalda annonser, liksom mer traditionella kommunikationsmedel.