Categorieën:
CRM Instrument

Dit bericht is geschreven door Efficyers

Hoe haalt u de maximale efficiëntie bij de implementering van een CRM-oplossing?

CRM is een hulpmiddel om de efficiëntie van alle diensten in uw onderneming – sales, klantendienst, technische ondersteuning, marketing enz. – te verhogen en vele bedrijfsprocessen te vereenvoudigen.

De geschikte tool op het geschikte ogenblik

Maar om van uw CRM-systeem een onmiddelijk succes te maken, een oplossing die uw gebruikers aanspreekt, moet u die software implementeren waar ze op korte termijn een tastbaar, concreet resultaat zal opleveren.

Stel dat u op het ogenblik geen centrale databank met contactpersonen heeft. Elk departement hanteert bijvoorbeeld een Excel werkboek met contacten. Ga dan van start met één gedeelde databank waarin elke dienst contactpersonen updatet en invoert.

Actie: identificeer de diensten en functies in uw bedrijf die het meest baat hebben bij een CRM-systeem

Werden de operationele medewerkers bij het CRM-project betrokken?

Het management en de medewerkers op de werkvloer hebben wel eens een andere kijk op het bedrijf.

Laat ervaren werknemers deelnemen aan het denkproces; u bent dan zeker dat de CRM-implementatie bij de praktijk aansluit. En u zorgt er zo voor dat de gebruikers enkel nuttige informatie te zien krijgen; overlaad ze niet met teveel gegevens of irrelevante bedrijfsprocessen.

Meer nog: door uitvoerend personeel bij het project te betrekken, toont u hen uw appreciatie en maakt u hen meer betrokken bij het bedrijf.

Actie: betrek medewerkers die op de werkvloer opereren bij uw project als dat nog niet het geval is

Welke processen kan ik automatiseren?

Een CRM-oplossing hoeft niet noodzakelijk alle bedrijfsprocessen (volledig) te dekken. Stroomlijn en automatiseer wel de courante processen en acties.

Enkele voorbeelden:

  • de verwachte omzet die u nu met het Microsoft Excel berekent
  • bevestigingen van bestellingen
  • automatische e-mailberichten waarin u na een aankoop accessoires en opties aanbiedt

Actie: som de papieren documenten en manuele acties op die momenteel tijd vergen en die kunnen geautomatiseerd en vereenvoudigd worden

Welke vijf rapporten en prestatie-indicatoren (“KPIs”) hebt u nodig?

Die reflecteren natuurlijk uw prioriteiten: welke objectieven wil u absoluut halen om het CRM-project geslaagd te noemen?

Een voorbeeld: wat is de lijst van de lopende bestellingen, welke bestellingen heeft het sales team deze maand gehaald, wat is de omzetverwachting voor de komende 2, 3 en 6 maanden en hoeveel nieuwe prospects voerden we deze maand in?

Dergelijke elementen zijn sleutelfactoren wanneer u een CRM-oplossing kiest!

Actie: maak een lijst van vijf “must-have” rapporten en prestatie-indicatoren (“KPIs”). Maak er absolute vereisten van wanneer u een CRM-systeem implementeert

CRM Instrument
Waarom kiezen voor Efficy CRM? Zes argumenten
Een CRM-pakket vervangen of met CRM van start gaan