Liiketoimintojaan digitalisoiva Wilink etsi työkalua, jolla kaikki asiakasvuorovaikutukset voisi keskittää yhteen paikkaan ja saada 360 asteen näkymän asiakassuhteisiin.

Wilink on belgialainen finanssialan yritys, joka tarjoaa henkilö- ja yritysasiakkailleen räätälöityjä vakuutus-, sijoitus-, kiinteistö- ja asuntoluottoratkaisuja.

Wilink työllistää 350 henkilöä 22 toimipisteessä. Yrityksellä on noin 100 000 asiakasta, joita se auttaa vakuutusten valitsemisessa ja hallitsemisessa. Lisäksi tarjoaa neuvontapalveluja erilaisten varallisuuksien, kuten kiinteistöjen, optimointiin.

CRM-projekti aloitettiin vuonna 2017, ja järjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2018. Siitä asti Efficyn ja Wilinkin sisäiset tiimit ovat yhteistyössä kehittäneet yrityksen Efficy-versiota vastaamaan paremmin kaikkien sidosryhmien tarpeita.

Ennen Efficyä asiakastieto sijaitsi lähinnä myyntiedustajien korvien välissä, eikä meillä ollut yhtä ja yhdenmukaista näkymää asiakkaisiin.
Thierry Gravet
Digitaali-asiakastoimintojen johtaja

Wilink ja Efficy – pitkäaikaiset kumppanit

Wilinkin CRM- ja digitaalisten toimintojen johtaja Thierry Gravet kertoo: ”Efficy on erittäin tärkeä työkalu eri liiketoimintayksiköissä työskenteleville myyjille, joiden tehtävänä on ristiinmyynti konsernin kaikille asiakkaille.

Jos esimerkiksi henkilöasiakas hankkii kauttamme yksityishenkilön eläkkeen, myyjämme voivat tarjota hänelle myös portfoliomme muita tuotteita.

Tämä lisää Wilinkin orgaanista kasvua merkittävästi, eikä se olisi mahdollista ilman CRM:ää.”

Efficyn monipuolinen integrointi ja jatkuva kehitys luovat lisäarvoa myyntitiimeille

Efficyn ja Wilinkin työkalujen monipuolinen integrointi tarjoaa yritykselle eräänlaisen keskitetyn muistin. Efficy yhdistyy esimerkiksi Brio-sovellukseen vakuutussopimusten hallinnointia varten, minkä lisäksi se on integroitu myös muihin digitaalisiin ja vakuutustyökaluihin, kuten MIFID:iin. Douchies selventää: ”Jos analysoimme esimerkiksi asiakkaan riskiprofiilia, täytetty MIFID-lomake integroituu suoraan takaisin asiakastiedostoon Efficyssä, mikä tehostaa asiakasprofilointia.”

Thierry Gravetin mukaan tärkeintä on Wilinkin tarpeisiin parhaiten sopivan ratkaisun kehittäminen.

”Neljän vuoden aikana olemme tehneet jo kaksi suurta päivitystä. Meille on tärkeää pysytellä lähellä uusimpia versioita. Tavoitteena on tarjota myyntihenkilöstölle lisäarvoa jokapäiväiseen työhön asteittain. Sillä tavoin varmistamme, että se toimii – ja myyntitiimit käyttävät CRM:ää, koska ne tietävät sen auttavan tehtävissä ja tavoitteiden saavuttamisessa.”

Wilinkin CRM-järjestelmän kehittämisen seuraava askel on hyödyntää sisäisessä käytössä olevan markkinoinnin automatisointityökalun koontinäyttöjä.

Avaintiedot

  • picto
    250
    käyttäjää
  • picto
    100 000
    asiakasta

Keskitetty ja standardoitu asiakastieto

”Ennen Efficyä asiakastieto sijaitsi lähinnä myyntiedustajien korvien välissä, eikä meillä ollut yhtä ja yhdenmukaista näkymää asiakkaisiin”, Thierry Gravet kuvailee.

Efficyllä on päivittäin 250 käyttäjää, jotka jakautuvat pääosin kolmeen ryhmään: myynti- ja jakeluhenkilöstö (asiakkuuspäälliköt ja myyntipäälliköt), markkinointihenkilöstö sekä asiantuntijat ja tuotepäälliköt.

”Tarvitsimme keskitetyn asiakastietokannan, jotta pystymme edistämään tietojen jakamista sekä tukemaan asiakkaita ja neuvomaan heitä kaikissa heidän tarpeissaan”, kertoo Wilinkin CRM-järjestelmää hallinnoiva työntekijä.

Muutosvastarinta on katoamassa myyntipäälliköiden työn ansiosta

CRM-järjestelmän käyttöönoton alkuvaiheessa muutos kohtasi jonkin verran vastustusta. Ongelman ratkaisemiseen Wilink päätti käyttää kahta strategiaa.

Ensin yritys järjesti valmennus- ja tukikoulutusta, josta vastasi sisäinen CRM-tiimi. Toiseksi keskijohtoon kuuluvat myyntipäälliköt ryhtyivät rohkaisemaan tiimejään järjestelmän käyttämiseen.

Käytännössä kyse onkin usein esihenkilöistä, sillä kun he ymmärtävät CRM:n tarjoaman lisäarvon, sen hyväksyntä lisääntyy myös heidän alaistensa joukossa.

Efficyn uusi asiakkuusjohtaja lujitti kumppanuutta

Wilinkin tukena on nyt Efficyn uusi asiakkuusjohtaja (customer success executive), jonka tehtävänä on opastaa yritystä käyttämään CRM:ää entistäkin paremmin omaan liiketoimintaansa sopivalla tavalla.

”Jo olemassa olevaa luottamussuhdetta lujitti entisestään Efficyn uusi asiakkuusjohtaja, joka auttaa meitä näkemään Efficy-kumppanuuden jatkuvuuden yhä selkeämmällä tavalla”, Thierry Gravet päättää.

Käyttäjäkokemuksia