Kategoriat:

Tämän viestin on kirjoittanut Mae

Sosiaalisen median markkinoinnin alalla on tyypillistä, että luovia ideoita on enemmän kuin taitavia markkinoijia niiden toteuttamiseksi. Tätä lukiessasi saatat myös nähdä mielessäsi jonkin upean mainoksen tai julkisuustempun, jonka olet nähnyt suuren brändin toteuttamana sosiaalisessa mediassa.

Olkaamme siis rehellisiä – monimutkaiset ja erityisen luovat jutut kyllä toimivat, ja luultavasti juuri siksi muistat ne. Voit kuitenkin saavuttaa merkittäviä markkinointihyötyjä yksinkertaisesti sillä, että toteutat perusasiat johdonmukaisesti ja säännöllisesti.

Pohditko, mistä tämä johtuu? Markkinoinnissa tulokset eivät yleensä ole seurausta yksittäisistä neronleimauksista. Kaiken ytimessä on perustoiminta, jota voit skaalata luovasti ja iteroida saavuttaaksesi entistä parempia tuloksia.

Hahmottelemme sosiaalisen median suunnitelman (social media plan englanniksi) rakennetta yksinkertaisten asioiden näkökulmasta. Esittelemme myös, kuinka voit hyödyntää tällaista suunnitelmaa mahdollisimman pienellä vaivalla ja saada samalla parhaan tuoton markkinointihankkeille ja -investoinneille.

Hyvä paikka aloittaa on social media strategiasyklin ymmärtäminen.

Mikä on sosiaalisen median strategiasykli?
Mikä on sosiaalisen median strategiasykli

Sosiaalisen median strategiasykliä voi ajatella prosessina, joka auttaa sinua laatimaan ja toteuttamaan tehokkaan social media strategian.

Sykli sisältää neljä vaihetta: suunnittelu, toteutus, seuranta ja arviointi. Tätä prosessia noudattamalla voit varmistaa, että Sosiaalisen median suunnitelma hankkeet ovat linjassa liiketoimintatavoitteidesi ja päämääriesi kanssa.

– Syklin ensimmäinen vaihe on suunnittelu.

Tämä vaihe auttaa sinua kartoittamaan ja määrittelemään selkeästi social media tavoitteesi ja päämääräsi. Sinun on myös hyvä tunnistaa sosiaalisen median hankkeidesi kohdeyleisö. Lisäksi sinun on päätettävä, mitä sisältöä jaat sosiaalisessa mediassa.

— Syklin toinen vaihe on toteutus.

Tässä vaiheessa sinun on luotava ja toteutettava social media suunnitelma. Tämän suunnitelman tulee sisältää aikataulu sisällön julkaisemiselle sekä vuorovaikutusstrategia. Pohdi lisäksi, kuinka voit mitata sosiaalisen median hankkeidesi menestystä.

— Syklin kolmas vaihe on seuranta.

Tässä vaiheessa seuraat social media mittarilukuja. Vaihe edellyttää myös sitä, että katselmoit sosiaalisen median suunnitelma säännöllisesti sen varmistamiseksi, että se toimii edelleen tehokkaasti. Lisäksi on hyvä vastata negatiiviseen palautteeseen, jota saat sosiaalisessa mediassa.

— Syklin neljäs ja viimeinen vaihe on arviointi.

Tässä vaiheessa sinun tulee arvioida social media hankkeidesi tuloksia. Tämän ohella on hyvä tunnistaa kaikki iteroitavat tai parannettavat alueet.

Mitä sosiaalisen median suunnitelman tulisi sisältää?

Mitä sosiaalisen median suunnitelman tulisi sisältää

Sisältöstrategia

Sosiaalisen median suunnitelma tulee sisältyä strategia siitä, kuinka käytät sosiaalista mediaa liiketoimintatavoitteidesi saavuttamiseksi. Strategian tulee perustua kohdeyleisösi, tavoitteidesi ja kunkin social media alustan ainutlaatuisten vahvuuksien ymmärtämiseen.

Sisältö on sitten laadittava tämän strategian pohjalta. Saadaksesi huomiota, jota tarvitset yleisön hankkimiseen ja säilyttämiseen, sinun on jatkuvasti luotava ja jaettava sisältöä. Kyseessä voivat olla blogikirjoitukset, infografiikat, selitysvideot, twiitit tai jopa meemit!

Sisällön luominen on kuitenkin vain yksi näkökohta; myös sen kuratointiin on kiinnitettävä huomiota. Kukaan ei halua seurata toistuvasti sellaisia sosiaalisen median julkaisuja, joiden ainoa tarkoitus on yrityksesi tarjonnan suitsuttaminen. Sisältöä on laajennettava myös sellaisille aihealueille, jotka kiinnostavat yleisöäsi – siitä huolimatta, etteivät ne suoraan esittele liiketoimintaasi.

Mittariluvut ja suorituskyvyn seuranta

Strategiaa laadittaessa on hahmoteltava tavoitteet ja määritettävä sitten mittariluvut, joilla aiot mitata edistymistäsi. Näihin voivat lukeutua sisällön vuorovaikutustiedot ja myynnin konversioprosentit.

Ihanteellinen asiakasprofiili

Eri tuotteilla on eri yleisö. Esimerkkinä voidaan mainita se, että golfmailoja valmistavan yrityksen on valittava kohdeyleisökseen keski-ikäiset tai vanhemmat, kun taas skeittivaatteita valmistava yritys voi saavuttaa suuremman kannattavuuden mainostamalla teini-ikäisille.

Ihanteellisen yleisösi tunnistaminen on sosiaalisen markkinoinnin tärkeä osa-alue. Luo siis ihanteellinen asiakasprofiili sen perusteella, mikä tuotteesi on ja ketkä ovat todennäköisiä asiakkaitasi.

Sosiaalisen median kanavat

Social media kanavia on sen verran paljon, että on käytännössä mahdotonta rakentaa digitaalista läsnäoloa niistä jokaisessa. Voit tunnistaa kanavat, joista ihanneyleisösi löytyy todennäköisemmin, ja keskittyä hankkeissasi niihin.

Kilpailijatutkimus

Kaikki ovat nykyään sosiaalisessa mediassa – myös kilpailijasi. Heidän toimintansa tutkimisen tulisi olla tärkeä osa sosiaalisen median suunnitelmaasi.

Seuraamalla kilpailijoiden toimintaa voit tunnistaa, mitä he tekevät oikein. Tätä jäljittelemällä voit pyrkiä toteuttamaan nämä asiat vielä heitäkin paremmin. Voit myös tunnistaa puutteita kilpailijoiden strategioissa ja räätälöidä omaa strategiaasi hankkiaksesi kilpailuetua.

Sisältökalenterit

Tämä kalenteri tulee räätälöidä sisältöstrategiasi mukaisesti, ja siinä on huomioitava esimerkiksi lomat, tapahtumat ja tuotelanseeraukset.

Säännöllinen julkaiseminen voi lisätä tietoisuutta brändistäsi kohdeyleisösi keskuudessa. Kun julkaisu on säännönmukaista, yleisö reagoi vieläkin myönteisemmin. Pavlovin kuuluisan kokeen mukaisesti reagoimme ärsykkeisiin (tai tässä tapauksessa sosiaalisen median viesteihin) todennäköisemmin positiivisesti, kun olemme ehdollistuneet odottamaan niitä.

Käyttämällä helposti saatavilla olevaa dataa käyttäjätottumuksista voit tunnistaa ajanjaksot, jolloin ihanteellisen kohdeyleisösi jäsenet ovat todennäköisemmin aktiivisia verkossa. Sitten voit laatia sisältökalenterin suunnitellaksesi social media toimintaasi näiden aikojen mukaisesti.

Vuorovaikutus

Koska sosiaalisen median algoritmit on suunniteltu priorisoimaan sisältöä osuvuuden perusteella, niillä on tapana luokitella viestit vuorovaikutusmittareiden perusteella. Tästä syystä vuorovaikutustaktiikoiden on oltava osa kaikkia social media suunnitelmia. Voit edistää vuorovaikutusta suoraan pyytämällä yleisöäsi kommentoimaan tai kertomaan omia tarinoitaan.

Sinun tulee myös tykätä heidän kommenteistaan ja vastata niihin. Tämä kertoo algoritmille terveestä vuorovaikutuksesta.

Sosiaalisen median trendit

Sosiaalisessa mediassa on aina trendejä, joista jotkut ovat yhteiskunnallisesti ja poliittisesti herkkiä (esim. vähemmistöjen tai LGBTQ-yhteisön oikeuksiin liittyvät) ja toiset arkipäiväisiä (esimerkiksi Will Smith -meemit). Käytännössä ei ole mahdollista ennustaa, mistä aiheista trendit muodostuvat ja milloin se tapahtuu. Voit kuitenkin luoda kehyksen, jota hyödyntämällä osallistut trendeihin.

LGBTQ-oikeuksien osalta voit sijoittaa Pride-lipun sosiaalisen median profiiliisi ja kertoa yrityksesi sitoutumisesta tasavertaisiin oikeuksiin. Arkipäiväisten asioiden osalta voit yksinkertaisesti liittyä mukaan hauskanpitoon jakamalla huvittavia meemejä.

Muista kuitenkin, että sinun ei tarvitse pakottaa markkinointiviestejä näihin meemeihin – se voi näyttää nololta. Kun pyrit vain siihen, että saat yleisösi nauramaan, loppu selviää itsestään. Viraalisuus on itsessään julkisuutta.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikka hallitsisit social media käytön kuinka hyvin tahansa, välillä on epätodennäköistä, että vain yhdeltä tililtä lähetetyt julkaisut tuottaisivat merkittävää huomiota. Vaikuttajamarkkinoinnista on tullut yhä tärkeämpi osa sosiaalisen median suunnitelmia.

Kun maksat muutamalle henkilölle (yleensä social media julkkiksille tai muille vaikuttajille) viestisi välittämisestä heidän yleisölleen, voit vahvistaa brändisi kuuluvuutta ja viestintää.

Tämä ei kuitenkaan onnistu pelkästään sillä, että valitset kenet tahansa, jolla on muutama tuhat seuraajaa tilillään. Ennen vaikuttajien valitsemista on tehtävä jonkin verran due diligence -työtä. Sinun on oltava varma siitä, että valitsemasi henkilö on kasvattanut yleisöään orgaanisesti. Helpoin tapa tämän tarkistamiseksi on selvittää, kuinka kyseisen henkilön seuraajat ovat vuorovaikutuksessa tilin julkaisemien viestien kanssa.

Lisäksi ihmiset suhtautuvat myyntiviesteihin hyvin herkästi ja voivat nopeasti siirtyä puolustuskannalle. Kun valitset vaikuttajia, joiden sisällön aihepiiri on tuotteesi mukainen, voit olla varma siitä, että viestisi välittyy yleisölle orgaanisemmin.

Kriisinhallinta

Sosiaalisen median hallinnasta vastaavat henkilöt ovat vain ihmisiä, ja virheitä sattuu silloin tällöin. Osa yleisöstäsi saattaa pitää viestejä loukkaavina, tai viestit voivat yksinkertaisesti olla huonosti ajoitettuja. Toisinaan kyse voi olla huonoista arvosteluista. Kaikkia näitä skenaarioita varten sinun on laadittava suunnitelmat tilanteeseen vastaamiseksi ja vahinkojen minimoimiseksi.

Maksimoi menestyksesi Efficyn

Sosiaalisen median markkinointi on yritysten kannalta nykyajan ihme. Voit saavuttaa orgaanista huomiota ja parempia konversioprosentteja huomattavasti edullisemmin kuin perinteisellä mainosmedialla.

Toisin kuin televisiossa, jossa saat aina sen verran lähetysaikaa kuin mistä olet maksanut, social media hyödyntäminen on kuitenkin hieman hankalampaa. Markkinointiviestisi voi helposti hukkua sisältöpaljouteen ilman oikeanlaista strategiaa. Sosiaalisen median suunnitelma, jossa perusvinkkimme on huomioitu, voi auttaa sinua kasvattamaan social media menestysmahdollisuuksiasi moninkertaisesti.

Efficyn sosiaalisen median markkinointityökalut auttavat hyödyntämään kattavasti kohdeyleisöjesi käyttäytymistä. Saat käyttöösi monipuolista, segmentoitua dataa, jonka tuella voit luoda onnistuneita social media markkinointikampanjoita.

Haluamme toimia kumppaninasi tarjoamalla yrityksellesi kattavia markkinointiratkaisuja, jotka auttavat kehittämään ja integroimaan kaikkia markkinointisi osa-alueita – mukaan lukien sosiaalisen median markkinointi.

Oletko valmis aloittamaan? Nappaa sisältökalenterimme maksutta täältä. Kattavan kuvan tarjonnastamme saat varaamalla demon jo tänään.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Sähköpostimarkkinointia koskeva vertailu 2022

market segmentation
Markkinoiden segmentointi ammattilaisen ottein
Tietosuojasääntelyn rajojen kunnioittaminen personoitu mainonta