Categorieën:
CRM Instrument

Dit bericht is geschreven door Efficyers

Vraag de aanbieder bij een CRM-project altijd naar de beschikbare licentietypes. Dit is de lijst van de vijf verschillende types gebruikerslicenties waar u nood kunt aan hebben.

1. Geïdentificeerde gebruikers

Dit is het meest courante type gebruikerslicentie. Het geeft een unieke gebruiker wiens identiteit bekend is toegang tot de functies van de CRM-software.

2. Gelijktijdige gebruikers

Meerdere gebruikers kunnen één gelijktijdige licentie delen, maar ze kunnen niet tegelijk aanmelden bij de CRM-software.

Wanneer meerdere gebruikers op hetzelfde ogenblik proberen aan te melden, wordt de laatste gebruiker aangemaand te wachten tot een andere gebruiker weer afgemeld heeft.

3. “Read-only” gebruikers

Dergelijke gebruikers kunnen alle CRM-gegevens raadplegen, maar ze kunnen geen nieuwe data invoeren of gegevens updaten.

4. Nomad gebruikers

Dit zijn gebruikers die vaak off-line zijn, niet altijd over een Internet verbinding beschikken.

Er staat een gedeelteliljke of volledige kopie van de CRM-databank op hun laptop. Ze voeren nieuwe gegevens in die databank in zoals een gewone gebruiker; de lokale databank wordt gesynchroniseerd met de bedrijfsdatabank telkens hun laptop wel over een Internet verbinding beschikt.

5. Contactpersonen

Dit type wordt gebruikt voor het Extranet.

Het is natuurlijk op elk ogenblik mogelijk extra gebruikers te definiëren. Het volstaat dan de nodige nieuwe licenties aan te schaffen.

CRM Instrument
CRM gebruikerslicenties: de types en verschillen
CRM gebruikerslicenties: de types en verschillen