corporate-communication-strategy.png
Marknadsföring leadhantering

Förbättra din strategi för företagskommunikation

9 minuter av läsning · Listen

Ett nytt år innebär nya och bättre affärsstrategier för att befästa ditt arv till dina kunder. Men du kan inte uppnå detta utan att få med dig dina kunder. Vi har organiserat denna genomgång för bidra till att skärpa din strategi för företagskommunikation.

Den ystra rushen då ett nytt år inleds, ger vanligtvis nya ambitioner att höja taket på fjolårets resultat, både i små språng och kvantsprång som lysande kommer att generera en pool av nöjda kunder, produktiva anställda och en trovärdig kvarlåtenskap! Lyckligtvis är det fortfarande tidigt och du kan slå till medan detta järn ännu är... varmt!

Den gamla strategin för företagskommunikation (corporate communication på engelska) har hittat till CRM och det är inte bara av en slump. Faktum är att en effektiv CRM-strategi, inte på ett ringa sätt, härstammar från strategi. Tänk på det som att du ordnar upp dina affärer för att främja interna resultatdrivna samarbeten teamen emellan. Den här interna harmonin kommer utan tvekan att översättas till högkvalitativ kundkommunikation som du behöver för att marknadsföra, sälja och stödja kunder.

En undersökning av BIA/Kelsey rapporterade att över 50 % av företagens intäkter genererades från återkommande kunder. Så det är viktigt att företagsägare fokuserar inte bara på kundförvärv utan också investerar i kundengagemang på allvar.

Det kastar då upp en fråga i luften: "Hur kan du omvandla prospects till återkommande kunder och bygga kundlojalitet?". Svaret kan ligga i något så logiskt som att du ser till att du har allt i ordning när det gäller din kommunikation.

Men hur flödar kommunikationen smidigt inom och utanför din organisation om det inte finns någon klarlagd process? Vad säger du till vem och när? Det är där kommunikationsstrategi kommer in.

Men innan du tassar vidare till 'varför' och 'hur' i strategi för företagskommunikation, måste du först göra klart ditt 'vad.'
 

Vad är innebörden av företagskommunikation?

Enkelt uttryckt är corporate communication hur ett företag interagerar med sina interna och externa målgrupper. Kommunikation tämjs inom och utanför ett företag för att överbrygga klyftan mellan ledning och anställda, företaget och allmänheten.

Du kan tänka på det som byggstenen för alla andra innovationer som ett företag gör. Faktum är att effektiv kommunikation är kärnan i varje marknadsföringskampanj. Utan den kan budskapen spreta och din organisation jobbar ändå frenetiskt.

Det kan också vara det som räddar dig ur knipan när du hanterar ditt varumärke. I en oförlåtande digital tid där det inte är otänkbart att du kan få en obehaglig överraskning, kan din kommunikationsstrategi hjälpa dig att hantera vilken kris som än tornar upp sig.

Corporate communication finns i bakgrunden, (intern företagskommunikation) och i förgrunden (extern företagskommunikation)

Intern och extern corporate communication

Så innan du börjar arbeta med din kommunikationsstrategi, behöver du först räkna ut vilka av dessa målgrupper som har missgynnats mest.

 1.  

  Intern företagskommunikation

Med intern corporate communication är målet att skräddarsy varje avdelnings verksamhet inom ett företag för att säkerställa att de rättar sig efter ett gemensamt mål. Det kan vara ett mål för det här specifika kvartalet eller företagets uppdragsbeskrivning i stort.

Målgrupperna är ledningen, anställda, intressenter.
 

 1.  

  Extern företagskommunikation

Å andra sidan denna det sätt som ett företag presenterar sig för allmänheten (potentiella kunder och statliga byråer).

Med en solid plan för corporate communication kan du effektivt kommunicera vad som får ditt varumärke att utmärka sig från andra varumärken, varför du värdesätter dina kunder och varför de bör hålla sig till dig.

Samhällskommunikation kan flöda genom olika kanaler, inklusive:
 

 • Visuell: Reklamfilm, säljbrev med video.

 • Verbalt: Telefonsamtal.

 • Skrivet: Nyhetsbrev, reklam via SMS och på sociala medier.

För att bygga en stark varumärkesidentitet och varaktig trovärdighet för företaget, måste interna och externa visioner för företagskommunikation komma från samma sanningskälla för att kunna hantera din målgrupp, media, anställda och andra intressenter.

Med den externa kommunikationen beskriver du ditt företags uppdrag och mål, medan du med den interna kommunikationen dissekerar hur de olika avdelningarna kan bidra till att uppnå dessa mål för företaget.

 

Como hacer estrategia de comunicación corporativa

 

Varför är det viktigt med en strategi för företagskommunikation?

Ett företag kan ha en bra vision, passionerade anställda och till och med göra verkliga ansträngningar med företagskommunikation. Men utan en stadig strategi är allt du har 'slitgöra' som ändå inte ger några påtagliga resultat.

Din strategi för corporate communication bör ha dubbla funktioner, som den söm som syr ihop dina interna team som en sammanhållen kundorienterad enhet å ena sidan och din kanal för samhällskommunikation gentemot dina kunder å den andra.

Om du inte har en ännu, finns följande skäl varför du bör prioritera det i ditt företag:
 

Att skapa en företagsidentitet

Frasen ovan är bara ett finare sätt att säga varumärkeskännedom. En produktiv kommunikationsstrategi kommer att öka medvetenheten om ditt varumärke både online och offline. Som resultat blir det lättare att bygga en unik varumärkesidentitet som dina prospekt kan relatera till.
 

Att etablera trovärdighet

Tror du inte att du behöver trovärdighet på Wall Street? Tänk igen. Ditt företagsrykte, också kallt varumärkestrovärdighet, är anledningen till att dina kunder kommer tillbaka. 

En effektiv kommunikationsstrategi är en som inkluderar din kundkrets och faktiskt allmänheten– som sådan, blir de en del av din process. De flesta människor investerar bara i företag de litar på.

Att undvika missförstånd

Utan en solid strategi vad händer då? Du kan slå vad om att missförstånd uppstår! 

Att lista ut budskapet, kanaler och tid/frekvens blir enkelt, med en tydlig strategi för företagskommunikation

 

Define estrategia de comunicación corporativa

 

Hur du förbättrar din strategi för företagskommunikation 

Om du har läst fram till denna punkt, då söker du förmodligen nya och spännande sätt att höja din kommunikationsstrategi ett steg (eller två) 

Oroa dig inte. Vi hjälper dig att utveckla en idiotsäker strategi för corporate communication och därefter. Men först måste du göra det här;

Utvärdera situationen

Det är dags att komma ut och se den stora bilden. Till att börja med måste din kommunikationsstrategi anpassa sig till dina kort- och långsiktiga affärsmål. Det är nu du behöver ställa introspektiva frågor som:
 

 • Varför behöver vi en strategi för företagskommunikation?

 • Vilka strategier användes tidigare för corporate communication?

 • Vems fel var det att systemet misslyckades – de anställdas eller prospektens?

 • Hur skulle en bättre strategi för samhällskommunikation hjälpa oss att nå våra mål på rekordtid?

Att räkna ut vilka områden av din tidigare corporate communication som behöver förbättras är halva jobbet. För om man ska vara rättvis, är det en sak att ha ett problem och det är ännu ett att identifiera vad det är.
 

Lär av de stora

Många företag vill hitta sin väg när det gäller att implementera en unik kommunikationsstrategi. Även om det är bra, behöver du ibland emulera andra företag med superb företagskommunikation för att lära dig vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Observera dock att alla kommunikationsstrategier som används av framgångsrika företag är unikt skräddarsydda för just deras publik. Så studera deras strategi och justera den så att den passar din egen.
 

Ta några siffror

Från de dagar då vi fick posten handlevererad till den nuvarande digitala värld vi lever i, har statistik varit avgörande för att förstå framgångarna för varje kommunikationsinsats. Du behöver inte ens plöja igenom högvis med papper eller rita Venn-diagram för att komma till siffrorna. Analytiska verktyg till räddning!

Genom att studera all statistik som är relaterad till dina insatser för företagskommunikation (inklusive de kommunikationskanaler som används av anställda, frekvensen av kunders svar, avvisningsfrekvens hos e-post och även kundernas allmänna reaktioner på sociala medier) kommer du att få information om din nya kommunikationsstrategi.

Som vi vet så ljuger inte statistiken. Siffrorna kommer att vägleda dig till att bättre strukturera tonen i ditt budskap, format, timing och frekvens. Alla dessa kommer i slutändan att leda till en bättre strategi för fsamhällskommunikation.

 

Effektiv verktygslåda (hint: prova efficy—det mest tillförlitliga CRM-verktyget)

Enligt en forskningsstudie av Gartner, som genomfördes 2001, presterade 50 % av alla fullföljda CRM-system dåligt. Denna rapport antydde att CRM-taktik var beroende av tekniken snarare än tvärtom.

På åtta år har endast små förändringar skett, med en undersökning av Forrester 2009 som visade att 47 procent av CRM-systemen fortfarande misslyckas med att uppfylla sina projicerade mål. I slutändan noterades tre huvudområden som viktiga för ett starkare CRM-system, vilka är:
 

 • Att ta ut system som misslyckas med uppgiften att leverera exceptionella kundinteraktioner.

 • Att ägna mer uppmärksamhet åt teknisk innovation som har mänsklig interaktion i hjärtat av sin verksamhet.

 • Att använda smarta prylar och sociala medier för att implementera en strategi för personalisering.

Tydlig och läglig kundkommunikation är nödvändig för effektiv CRM. Utifrån detta kan vi se att företag som inte personaliserar sina kundinteraktioner får kämpa för att bibehålla kunder och locka nya prospekt. Som resultat, måste ditt CRM-system tillhandahålla en 360-graders kundvy genom en pålitlig databas för att främja framgångsrik företagskommunikation och som resultat, långsiktigt förtroende.

Att hantera kommunikation mellan ett företag och dess olika kunddemografier, har tidigare varit ett skrämmande uppdrag. Inte nu längre. En vanlig CRM-plattform är där all strategi för corporate communication visar vad den går för.

Med funktioner som centraliserad kommunikation och läglig spridning av information baserat på en tillförlitlig kunddatabas, kommer efficy att höja ditt varumärkes trovärdighet från 0 till 100 riktigt snabbt!

Det är enkelt. efficy gör att du kan bygga en solid kundkunskapsbas, adressera problem/klagomål och sprida information i en lättanvänd plattform. Och om du jobbar inom marknadsföring, vet du hur effektiv personaliserad, målinriktad kommunikation är för alla kunder!

 

corporate communication strategy

 

Avrundning

Det finns ingen standardprocess som passar alla för förbättring av din strategi för företagskommunikation. För att skärpa din samhällskommunikation, behöver du upprepa—testa, testa, testa och implementera insikter som erhållits från dessa tester för att få ihop en sammanhängande strategi.

Ett bra CRM-verktyg/plattform tillåter inte bara enkel identifiering och målbild för den ideala kunden, utan det är också en kommunikationsstrategi i sig själv. Med verktyget för datahantering, där du har en rik kunskapsbas över dina kunder, är det lätt att hantera klagomål, centralisera kommunikation och stärka kundrelationer i alla interaktioner!

Det är vad efficy gör för tusentals affärsägare globalt. Att du inte bokar en demo idag och ser efter själv?