Hantering av community när den är som bäst

I dagens värld har vi omedelbar tillgång till information i realtid och sociala medier, till exempel kan vara en grogrund för negativa kommentarer och feedback. Ett klagomål som inte hanteras på rätt sätt kan få en mycket skadlig inverkan på ett företags rykte.

Tack vare Efficys CRM-lösningar höjs er kundservice och hantering av community omedelbart. Då undviker ni en eskalering av missnöjda kunder.

Automatisk incidenthantering: en tidsbesparare

Med våra CRM:s automatiseringsfunktioner kan vissa uppgifter automatiseras och startas automatiskt baserat på förfrågans karaktär, kundpoäng, etc. Varje förfrågan eller klagomål omdirigeras till den relevanta avdelningen eller agenten.

På liknande sätt, när ett problem behöver brådskande behandling, utlöser CRM automatiskt ett lämpligt svar och processer. Detta kan avsevärt förbättra initiativ för kundservice. Kom ihåg att en nöjd kund är en lojal kund.

Extranät: ett sätt att öka produktiviteten

Tack vare vår extranätmodul kan ni erbjuda era kunder en plattform där de ser hur deras förfrågningar framskrider.

Detta innebär att era agenter inte längre kommer att behöva slösa värdefull tid på att svara på samtal från kunder som frågar om status på sina förfrågningar. Mer tid att fokusera på vad som är viktigt.

Teamwork när det är som bäst

Klagomål, förfrågningar, incidenter – vad ni än väljer att kalla dem, måste de hanteras snabbt.

Tack vare en delad knowledge base och fördefinierade mallar kommer alla era operatörer att erbjuda ett identiskt svar till kunden. Om en viss kund kräver mer uppmärksamhet än en annan (strategisk, VIP, pågående möjlighet, etc.), gör ett meddelandesystem att användare enkelt kan identifiera högprioriterade förfrågningar.

Dessutom, eftersom kundservice arbetar som team, är team-vy också tillgänglig. På detta sätt kan en operatör välja från en lista över pågående förfrågningar och behandla dem en i taget. Parallellt med detta kan chefer också tilldela förfrågningar baserade på affärsregler, inklusive färdigheter, språk eller tillgänglighet.

Skräddarsydda resultatindikatorer

Vissa indikatorer är nödvändiga för att mäta kvaliteten och prestandan hos kundservice, till exempel antalet förfrågningar som behandlas under en viss period eller antalet klagomål som behandlas per agent.

Vissa data från kundtjänsten kan också vara mycket användbara i marknadsföringssyfte. Dessa kan vara indikatorer som visar att en produkt genererar ett stort antal klagomål men bara genererar små marginaler. Då kan detta informera ett beslut om huruvida den ska finnas kvar eller inte.

Kundservice i flera kanaler

Våra CRM-lösningar för kundservice och efterförsäljning följer ett flerkanaligt tillvägagångssätt. Därigenom erbjuder vi många integrationer, för att automatisera hanteringen av förfrågningar över olika kommunikationskanaler.

Huruvida förfrågningen är ett inkommande samtal, ett e-post, ett brev eller ett formulär som skickas in på nätet, är de alla inloggade i CRM för att behandlas på ett lämpligt och optimalt sätt.