Målinriktning – det första steget mot anpassad kommunikation

Segmenteringsverktyg i Efficys CRM-lösningar gör det möjligt för era marknadsföringsteam att förfina sina insatser och anpassa kommunikationen med sina kunder.

Företag behöver övergå från masskommunikation till något som närmar sig individuell kommunikation. Med Efficys segmenteringsverktyg har det blivit möjligt!

Användarspecifika kriterier för segmentering

Naturligtvis beaktas behörigheter och åtkomsträttigheter när segmenteringen genomförs. Det är också lätt att fördefiniera en fråga som användare kan uppdatera när de använder den, och välja kriterier när de utför den.

Målpopulationen kan beräknas när som helst. Detta innebär att ni kan köra tester innan ni genomför förfrågan. Detta innebär att era användare kan spara en segmentering för att använda den senare.

Data som målkriterium

För att definiera en händelses målgrupp, gör segmenteringsfunktionerna i Efficys CRM-lösningar att användare kan använda alla objekt i applikationen som kriterier (företag, kontakter, möjligheter, förfrågningar etc.) och med ett obegränsat antal kriterier.

Olika typer av kriterier i segmentering

En målinriktad åtgärd kan baseras på olika typer av kriterier:

  • Kvalitativa kriterier: aktivitet, geografiskt område, status, etc.
  • Beteendekriterier: pågående möjligheter, tidigare inköp, förfrågningar, etc.
  • Tidsrelaterade kriterier: för datumfält gör Efficy CRM det möjligt för användare att definiera kontextuella värden, såsom en födelsedag, dagens datum -5 dagar, etc.

En målinriktad åtgärd kan baseras på olika typer av kriterier: