market-segmentation.png
Marknadsföring leadhantering

Hantera marknadssegmentering som ett proffs

5 minuter av läsning · Listen

Snabb fråga. Tror du att det är lättare att försöka sälja till en stor grupp människor som alla har olika preferenser, önskningar och ambitioner? Eller är det enklare att sälja till en liten grupp människor som alla delar liknande egenskaper? 

Svaret är ganska självklart, eller hur? 

När du segmenterar din marknad kommer du att tillgodose en liten, identifierad delmängd av din målgrupp. Det här har visat sig förbättra resultaten. Till exempel fann en -undersökning utförd av Campaign Monitor att marknadsföringsproffs kunde se en intäktsökning på 760 % efter att ha implementerat segmenterade kampanjer. Wow! 

Den här bloggen innehåller praktiska tips och tricks för dig som är intresserad av att tillämpa marknadssegmentering för att öka försäljningen och stimulera tillväxten.

Vad är marknadssegmentering?

I korthet innebär marknadssegmentering att man delar in sin målgrupp eller marknad i mindre undergrupper baserat på specifika egenskaper, övertygelser, beteenden eller värderingar. 

Till exempel kan ett e-handelsföretag som säljer sportutrustning dela upp sin målgrupp i segment såsom basketfans, ishockeyfans, tennisfans, osv, för att sedan rikta e-postkampanjer och social försäljning av specifika föremål till relevanta kunder. 

Om du struntar i att tillämpa marknadssegmentering riskerar du att hamna steget efter dina konkurrenter.

Hantera marknadssegmentering som ett proffs - data

Med andra ord är insatserna skyhöga. Därför kan man fråga sig varför så många företag struntar i marknadssegmenteringen? 

En av huvudorsakerna är att det råder förvirring kring hur man går till väga på rätt sätt. Många förstår termen ”marknadssegmentering” men vet inte hur man implementerar och fullföljer en framgångsrik marknadssegmenteringsstrategi.

De 5 olika typerna av marknadssegmentering

För att bygga en sammanhållen och effektiv marknadssegmenteringsstrategi måste du först bestämma vilken typ av segmentering du ska använda. Du kan tillämpa en kombination av olika marknadssegmenteringstyper baserat på vad som passar ditt företag och den totala marknaden bäst. 

De 5 olika typerna av marknadssegmentering är:

  • Demografisk segmentering – baserat på kön, ålder, inkomst, utbildning, religion, social status, familjesituation osv.
  • Geografisk segmentering – baserat på plats eller region och hur detta kan påverka köpvanor, t.ex. på grund av väder, politisk situation, attityder osv.
  • Psykografisk segmentering – baserat på livsstil, värderingar, åsikter och social uppfattning
  • Beteendesegmentering – baserat på de upplevda fördelarna med produkten eller tjänsten och individens köpvanor
  • Firmografisk segmentering – för B2B-marknadssegmentering, inkluderar affärsattribut såsom industri, försäljningsvolym, metodik, osv.

Så här skapar du en marknadssegmenteringsstrategi

När du har identifierat en eller flera segmenteringstyper är nästa steg att skapa en marknadsegmenteringstrategi. 

Följande steg hjälper dig att lyckas.

  • Inriktning och positionering – ta reda på om din produkt eller tjänst uppfyller kraven eller önskemålen från varje marknadssegment på ett bättre sätt eller annorlunda än vad dina konkurrenters produkter eller tjänster gör.
  • Uppskatta marknadssegmentets storlek – använd dig av marknadsundersökningar för att ta reda på den ungefärliga storleken och värdet på marknadssegmentet.
  • Beräkna potentiell ROI – utvärdera investeringens avkastning för att räkna ut din marknadsföringsbudget för varje marknadssegment.
  • Planera penetrationen på marknaden – identifiera olika sätt att nå ut till målmarknadssegmentet, t.ex. via e-postmarknadsföring, marknadsföring i sociala medier, direktreklam, telefonförsäljning, osv.
market segmentation customers

De bästa tipsen för att lyckas med marknadssegmentering

Använd marknadssegmentering för att skapa målgruppsrelationer

I den digitala tidsålder vi lever letar människor efter varumärken som anstränger sig lite extra. Att skicka ut torrt och tråkigt försäljningsinnehåll är inte en bra idé. Företag kan använda sig av marknadssegmentering för att skräddarsy sitt innehåll efter de intressen kunden har angett i sin profil. Genom att skapa relationer med kunder kan man öka både försäljningen och varumärkeslojaliteten. Genom att kombinera marknadssegmentering med CRM-programvara kan du skapa en mycket bättre kundupplevelse.

Säkerställ att din datainsamling och datalagring följer gällande lagstiftning.

Dagens marknadsförare måste se till att skydda användarens personuppgifter. Företag måste se till att följa GDPR och andra regionala bestämmelser. Att samla in onödiga uppgifter oprofessionellt och kan i vissa fall vara olagligt. Dessutom är hela poängen med marknadssegmentering att effektivisera dina marknadsföringsinsatser och därför finns ingen anledning att analysera onödiga uppgifter.

Särskilj dina kampanjer

Hela syftet med marknadssegmentering är att identifiera olika kundgrupper. Ett misstag som många företag gör är att de segmenterar sin marknad, men sedan endast gör mindre justeringar i sina marknadsföringskampanjer. För att få bästa resultat behöver du ofta formulera helt olika värdeförslag och marknadsföringsbudskap, beroende på vilket segment du riktar dig till. Med andra ord ska du undvika generiska kampanjer och meddelandeutskick.

Utvärdera resultatet av din marknadssegmentering

Mätning och analys är nycklarna till framgång för alla marknadsföringsstrategier och kampanjer. Det första du bör göra är att fastställa uppnåbara mål och högt satta mål. Därefter behöver du implementera ett system för att mäta och registrera nyckeltal såsom öppnings-, klick- och konverteringfrekvenser. 

Det är av högsta vikt att dessa registreras individuellt för varje enskilt segment. Identifiera underpresterande segment och försök justera strategin och meddelandeutskicken. Det här bör vara en ständigt pågående process.

Marknadssegmentering anpassad efter ett CRM-system – en kraftfull kombination

Marknadssegmentering kan ge en rad fördelar, inklusive ökat kundengagemang, ökade intäkter, ökad ROI och snabbare tillväxt. 

Den måste dock utföras på rätt sätt. En marknadssegmenteringsstrategi måste noggrant planeras, implementeras och mätas. 

Ett sätt att säkerställa att du får ut mesta möjliga av en marknadssegmentering är att tillämpa en datadriven strategi och kombinera den med en CRM-lösning såsom efficy. efficy hjälper dig att skräddarsy kundupplevelsen och proaktivt engagera kunderna i varje enskilt marknadssegment. 

Vill du veta mer om hur efficy kan hjälpa ditt företag att växa? Boka en demo idag.

Läs mer om