achieve-business-success-cover.png
Entreprenørskap

Hur Du Uppnår Affärsframgång

6 minuter av läsning · Listen

Affärsframgångar kan se väldigt olika ut. 

Definitionen av framgång för ett företag kan förknippas med misslyckande för ett annat. Ett företag som huvudsakligen är inriktat på vinst för aktieägarna kommer till exempel inte ha samma definition av affärsmässig framgång som ett icke-vinstdrivande socialt förändringsprojekt. 

I den här artikeln ska vi utforska de olika definitionerna av affärsframgång och titta på några av de verktyg du kan använda för att nå dina mål.

Vad är affärsframgång?

Om du är en entreprenör som har en affärsidé eller om du är chef i ett etablerat företag är det en bra idé att definiera exakt vad som menas med affärsframgång (business success på engelska). 

Det räcker inte att bara säga att du vill att ditt företag ska lyckas, du behöver veta hur det faktiskt ser ut, vilka områden det gäller och planera hur du ska uppnå det. 

Framgång kan definieras genom att analysera faktiska resultat mot KPI-mål inom specifika affärsområden. Generellt sett finns det sex nyckelområden som kan användas för att mäta ett företags framgång.

  • Ledarskap och management – lyckad strategi, planering och ledning. KPI:er för detta område är bland annat: lönsamhet, intäktsökning
  • Arbetsstyrkan – lärande och kompetensutveckling för de anställda. KPI:er för detta område är bland annat: personal som stannar kvar och nöjda medarbetare
  • Verksamheter – optimerade processer och arbetsflöden. KPI:er för detta område är bland annat: omsättning av kundfordringar, omsättning av leverantörsskulder, kassalikviditet och cash conversions cycle (CCC)
  • Produkt eller service – effektivitet i produktionen och värde för kunder och klienter. KPI:er för detta område är bland annat: teamets hastighet, lanseringstid, kundretention, kundnöjdhetsgrad (customer satisfaction score, CSAT)
  • Försäljning och marknadsföring – skapa tillväxt genom konverteringar och genom att bygga upp varumärket. KPI:er för detta område är bland annat: kundernas livstidsvärde (customer lifetime value, LTV), månatliga återkommande intäkter (monthly recurring revenue, MRR), kostnader för kundförvärv (customer acquisition cost, CAC) och % ökning av kundbasen
  • Ekonomi – intäkter och ackumulerade tillgångar, t.ex. utrustning och lokaler. KPI:er för detta område är bland annat: bruttovinstmarginal, nettovinstmarginal och kassalikviditet

6 verktyg som hjälper dig att nå affärsframgång.

I det här avsnittet tittar vi på några digitala system och verktyg som du kan använda för att nå högre nivåer av framgång inom olika delar av ditt företag. 

 

6 verktyg som hjälper dig att nå affärsframgång

 

1. System för hantering av kundrelationer (CRM)

En CRM-lösning står högst upp på listan över nödvändiga verktyg för att lyckas som företag. Anledningen till att ett CRM är så viktigt är att det hjälper dig att effektivisera kundkommunikationen, spåra och övervaka data mer effektivt och öka produktiviteten hos ditt säljteam. 

I praktiken gör en bra CRM-lösning, som efficy, det lättare att organisera kund- och ledningsdata och hjälper dig att hantera dina försäljnings- och eftermarknadsinsatser. Detta kommer att leda till affärsmässiga framgångar inom verksamhet, service, försäljning och ekonomi. 

Vissa CRM-lösningar är integrerade med programvara för dataanalys, vilket innebär att du kan få djupa insikter för att hjälpa till med strategiska beslut och övervaka företagets framgång mer noggrant.

2. Innehållshanteringssystem (Content Management Systems, CMS)

Ett CMS är ett budgetvänligt sätt att skapa en webbnärvaro för ditt företag. CMS-plattformar har vanligtvis ett lättanvänt gränssnitt för webbplatsbyggare. Dessa gör att du kan dra och släppa olika element på plats och erbjuder gratis eller billiga mallar för att komma i gång. 

De flesta moderna CMS-plattformar har avancerade funktioner som en mängd olika plugins. Exempelvis automatiserad översättning och verktyg för SEO-optimering.

3. Verktyg för automatisering av e-post

Många företag använder e-post som en del av sin marknadsföringsstrategi, eftersom det är ett effektivt och billigt sätt att marknadsföra produkter och erbjudanden. Automatiseringsverktyg, t.ex. autosvar, tar bort en del av arbetet med e-postmarknadsföring och är ett enkelt sätt att öka konverteringsgraden. 

En av de mest användbara funktionerna i programvaror för automatisering av e-postmeddelanden, t.ex. efficy Marketing, är A/B split-testning, vilket gör att du kan skicka ut två olika versioner av samma e-postmeddelande. Med hjälp av resultaten från A/B-testet kan du justera och optimera ditt e-postmeddelande för att maximera konverteringarna och öka företagets framgång.

4. Programvara för rekrytering

Ett företag är bara så bra som sina anställda. Om du vill att affärsuppgifter ska utföras framgångsrikt för att driva tillväxt måste du anställa de bästa möjliga personerna för att fylla eventuella vakanser. 

Numera är det en bra idé att göra grundliga bakgrundskontroller, t.ex. referenser och kontroller av brottsregister, för att se till att kandidaterna är genuina och inte utgör en risk för ditt företag. 

Om du vill effektivisera dina processer för att öka din framgång har du tre valmöjligheter när det gäller rekrytering:

  • göra det själv, vilket kräver mycket tid och ansträngning
  • anlita ett rekryteringsföretag, vilket är dyrare
  • använd en rekryteringsprogramvara, vilket är snabbt och billigt

Vissa programvaror för rekrytering begär automatiskt bakgrundskontroller och optimerar dina arbetsflöden för rekrytering. efficy erbjuder ett särskilt utformat CRM med funktioner som är särskilt utformade för att hjälpa till med personalresurser och rekrytering.

5. Redovisningsverktyg

När de flesta människor tänker på affärsframgång tänker de på en sak - vinst. 

Även om det är fel att betrakta vinsten som den enda indikatorn på affärsmässig framgång är den uppenbarligen mycket viktig för affärsmässig överlevnad och framgång. Det är därför som bokföringsprogram är ett oumbärligt verktyg för företag i dag. 

Du kan skaffa ett bokföringsprogram som hjälper dig att hantera och övervaka utgifter, bruttovinst, löner för anställda, företagskostnader, räkningar för allmännyttiga tjänster, markhyra osv. Bokföringsprogram är mer exakta och effektiva än en revisor som gör allting manuellt. Det frigör deras tid för att i stället lägga fokus på finansiella strategier och kostnadsbesparingar.

6. Programvara för uppgiftshantering

Slutligen handlar företag om verksamhet. Alla inom företaget har en uppsättning uppgifter som ska utföras varje dag. För att se till att de är medvetna om sitt ansvar och för att hjälpa dig att övervaka framstegen rekommenderas det att du använder någon form av projektplanerings- eller produktivitetsapp. 

efficy CRM innehåller ett verktyg för projekthantering som hjälper dig att planera och hålla reda på uppgifter. Den innehåller ett GANTT-diagramverktyg och samarbetsfunktioner som hjälper dig att organisera dina arbetsuppgifter på ett mer framgångsrikt sätt. 

 

Driv framgången med en heltäckande CRM-lösning.

Om du vill nå högre nivåer av affärsframgång finns det hundratals verktyg och appar att välja mellan som ger dig olika sätt att öka produktiviteten och effektiviteten. 

Av alla de affärsverktyg som beskrivs ovan är CRM det mest effektiva för att uppnå övergripande affärsframgångar på flera områden, och vi är inte ensamma om att säga det. 

Om du letar efter en lättanvänd och funktionsrik CRM-lösning är efficy CRM den perfekta lösningen för dig. 

Boka en demo av efficy CRM för att se hur vi kan hjälpa dig att nå högre nivåer av affärsmässig framgång.