benchmark-email-marketing.png
Markedsføring leadshåndtering

Tre Gode Grunner til Benchmark Effekten Av E-postmarkedsføring

6 minutter med lesing

Til tross for de utallige innovasjonene som har dukket opp i det digitale markedsføringsuniverset det siste tiåret, så er fortsatt e-post et selvsagt medium i denne bransjen. Dette er på grunn av det gunstige forholdet mellom kostnader og avkastning for den gjennomsnittlige markedsfører. Statistikken viser dette med all tydelighet. For hver dollar som brukes på e-postmarkedsføring, tjener bedriftene mellom 32 og 45 dollar. For å sette det i perspektiv, ligger den gjennomsnittlige avkastningen per dollar brukt på digital markedsføring på mellom 5 og 10 dollar. 

I motsetning til andre digitale annonsemedier (popup-vinduer, nettbannere osv.), som vanligvis er påtrengende og anses av de fleste som plagsomt, blir markedsførings-e-poster bare sendt til personer som signaliserer en eller annen form for interesse (f.eks. registrerer seg via et skjema). Dette første samtykket utgjør et hav av forskjell hvis du ønsker å konvertere noen via e-post. 

Men hvordan kan du vite nøyaktig hvor godt e-postene dine fungerer? Med så effektive markedsføringsmedier er det ikke utenkelig at tilsynelatende høye tall kan gi bedrifter en falsk følelse av sikkerhet. Men her er realiteten: Når det kommer til hvor godt e-postene dine fungerer, kan benchmark være middelet som hindrer konsekvensene av en for sterk følelse av trygghet eller en snikende, uberettiget frykt for at e-poststrategien din er en ren fiasko. 

I dette innlegget vil vi undersøke nøye hvordan markedsførere gjennom referansemåling for e-post kan fjerne usikkerhetsmomentene, og hjelpe dem med å lykkes ved ganske enkelt å veie resultatene av e-postmarkedsføringen opp mot interne og bransjeomfattende målinger.

Hva er en benchmark for e-postmarkedsføring?

Benchmark for e-postmarkedsføring er beregninger som bedrifter kan bruke til å evaluere hvor godt e-postmarkedsføringen deres fungerer. De fleste store organisasjoner samler allerede inn de nødvendige dataene. 

Uten et spesialisert, komplett digitalt markedsføringssystem slik som efficy Marketing, kan man slite med benchmark. Men før vi går i dybden, skal vi kort forklare noen viktige beregninger for referansemåling for e-postmarkedsføring:

Åpningsfrekvens

Åpningsfrekvensen for e-post er den primære referansen. Den angir hvor stor prosentandel av mottakerne av en e-postkampanje som faktisk åpnet e-postene de fikk. 

Jo høyere frekvens, jo bedre resultat. Lave tall kan tyde på dalende interesse, som du kan gjenopplive ved å bruke mer fengende emnelinjer som går rett hjem hos abonnentene dine. Du kan også prøve å tilpasse emnelinjen for å øke sannsynligheten for at e-posten gir gjenklang hos mottakerne. (Proffenes tips: bruk mottakerens navn)

Klikkfrekvens

I tillegg til å rapportere hvor mange e-postmottakere som engasjerer seg i e-postene dine, viser denne beregningen hvor mange mottakere – sammenlignet med det totale antallet abonnenter e-postene ble sendt til – som har klikket på enten lenker eller bilder du har tatt med i e-postene. 

Dette tallet ligner på klikk-for-å-åpne-frekvensen, som også måler prosentandelen av mottakere som åpnet lenker eller bilder, men sammenlignet bare med antallet abonnenter som faktisk åpnet postene.

Avmeldingsfrekvens

Avmeldingsfrekvensen indikerer hvor mange abonnenter som velger bort å motta e-post fra deg. Dette rapporteres vanligvis etter hver e-postkampanje. Det er naturlig at noen hopper av, siden det er umulig å tilfredsstille alle, men ved å følge med på dette tallet, kan du finne ut hvilke e-poster som fungerer best.

Konverteringsfrekvens

Sannsynligvis den viktigste beregningen av alle. Konverteringsfrekvensen din er … vel, altså, antallet mottakere som konverterer når de leser e-postene dine,. Denviser hvor mange mottakere som faktisk ble kunder og kjøpte noe. Denne beregningen viser hvor effektiv e-postmarkedsføringen din er.

Avvisningsfrekvens

Når e-postkontoer blir avviklet eller det skjer en feil ved leveringen, blir ikke e-postene levert til mottakerne. I slike tilfeller sier man at e-postene har blitt avvist. Dette kan skyldes en rekke faktorer. Den vanligste årsaken er at mottakerens innboks er full og ikke kan ta imot flere meldinger. Andre årsaker kan være en feilstavet e-postadresse, en postboks som ikke eksisterer, eller en e-postserver som er midlertidig utilgjengelig. 

Avvisningsfrekvensen hjelper deg med å se hvor mange slike defekte adresser som er på e-postlisten din, slik at du kan korrigere dem eller fjerne dem ved behov.

Hvorfor er benchmark viktig?

Tenk deg at du er fornøyd med en konverteringsfrekvens på 20 % i høysesongen, samtidig som konkurrentene dine registrerer konverteringsfrekvenser på over 60 % for sine e-postkampanjer. 

Når man jobber med data knyttet til e-postmarkedsføring, er det en tendens til at markedsførere som bare bruker interne tall, ubevisst nøyer seg med lavthengende frukter eller mister det store bildet av syne på grunn av mangel på nyttig innsikt. 

Med tanke på langsiktig lønnsomhet er det helt nødvendig at bedrifter sporer tall fra sin egen e-postmarkedsføring, men ikke bare internt. De bør også rutinemessig sammenligne egne data med dataene fra bransjen generelt. Det er kun med denne typen innsikt de kan gjøre nødvendige justeringer som setter dem på riktig kurs. 

Enten dagens beregninger er under pari for din bransje eller du ønsker å feie konkurrentene dine av banen, er benchmark kompasset du trenger. Det er tre hovedgrunner til at bedrifter trenger å måle e-postmarkedsføringen.

  • Benchmark for e-post gjør det mulig for bedrifter å identifisere de sterke sidene i strategien sin og hullene i rustningen, slik at de kan gjøre nødvendige justeringer for å oppnå bedre resultater.
  • Uten objektive data har markedsførere en tendens til å bli blendet av den tilsynelatende glansen av sin egen innsats, og dette hindrer objektivitet. Innsikten som oppnås ved referansemålinger, gir en vitenskapelig metode for å vurdere markedsføringsstrategier basert på resultater.
  • Med referansemåling for e-post får markedsførere muligheten til å holde seg à jour med realitetene i bransjen, og dermed kan de sette mål i tråd med disse realitetene. Ellers kan de bli forvirret og sette mål som ikke stemmer med realitetene i markedet.

Slik kan benchmark e-postkampanjene dine

Når du bruker referansemålinger, er det viktig at du velger riktig type. Ikke alle målinger er like, og du ønsker å fokusere på de som er mest relevante for din egen virksomhet. Hvis du for eksempel er et B2B-firma, kan det være lurt å sammenligne resultatene dine med andre B2B-bedrifter i stedet for med gjennomsnittene for D2C eller selskaper som har andre forretningsmodeller. 

Nå som vi har forklart hvorfor benchmark for e-postmarkedsføring er så viktig, hvordan går man frem?

  • Først må du spore og behandle beregningene som er oppført ovenfor, som spesifiser abonnentenes respons på markedsførings-e-postene dine.
  • Sammenlign disse dataene med tidligere interne data.
  • Sammenlign deretter nye interne beregninger med bransjestandarder.

For å gi deg litt direkte innsikt og en følelse av hvor du står i det store bildet, har vi publisert en rapport om benchmark for e-post for 2023 der vi har samlet abonnentsvar på de over 5 milliardene e-poster kundene våre sendte per dag i 2021. 

Denne innsikten hjelper deg med å treffe blink når du skal måle din egen markedsføring. Nevnte vi at rapporten kan lastes ned kostnadsfritt?

Klar, ferdig ... Mål!

E-post er fortsatt en av de mest innbringende markedsføringskanalene. Med tilgang til harde data kan bedrifter spisse e-postene og utvikle strategier som styrker e-posttaktikkene som gir de beste resultatene. Dermed kan markedsførere få enda mer ut av hver e-postkampanje. 

Hos efficy ble omtrent 306 milliarder e-poster sendt og mottatt hver dag det siste året, og av dette antallet ble 5 milliarder sendt fra våre kunder, med en gjennomsnittlig åpningsfrekvens på 25,6 %. Til sammenligning hadde konkurrentene våre et gjennomsnitt på 22,1 %. 

Ved å tilby et uunnværlig verktøy innen markedsføringsteknologi til våre verdsatte kunder, tilbyr vi ikke bare et alt-i-ett-system for digital e-postmarkedsføring, men også en CRM-plattform som er spesialbygd for å hjelpe deg med å inspirere og pleie kundelojalitet. Hvorfor ikke bestille en demonstrasjon i dag?

 

Finne ut mer:

Slik håndterer du markedssegmentering som en proff

Hvordan CRM Forbedrer Leadgenerering: Effektiviser Din Lead-to-Deal Flow