apple-privacy-update.jpg
Marknadsföring leadhantering

Låt Oss Ta En Titt På Apples Nya Sekretessuppdatering

7 minuter av läsning · Listen

Apple innehar de 5 bästa enskilda aktierna i marknaderna för den mobila enheten och PC i Europa och Nordamerika. Så när de gör ändringar i reglerna för engagemang för tredje parter som interagerar med användare, kan man säga att det kommer att få en avsmittande effekt på digital marknadsföring globalt. 

Enligt konservativa uppskattningar har Apples nya sekretesspolicy kostat deras motsvarigheter i Silicon Valley över 10 miljarder dollar i intäkter. Den faktiska kostnaden är med stor sannolikhet betydligt högre. Men mycket av uppståndelsen kring ämnet har handlat om effekterna av den nya policyn på e-postmarknadsföring som vi känner till den. 

Meta och Google kan mycket väl klara en hårklippning på bara 10 miljarder dollar, men var ligger ödet för mindre B2B-företag som är mycket beroende av e-postmarknadsföring? I det här inlägget kommer vi att belysa detta och många fler diskussionspunkter.

Så exakt vad är Apples nya sekretesspolicy?

Apple Mail Privacy Protection, som den nya policyn officiellt kallas, introducerades i juni 2021 och lanserades sedan som en funktion i iOS 15, iPadOS 15 och macOS i september samma år. 

Annonsörer är till stor del beroende av användardata – som öppnings- och klickfrekvenser – när de itererar strategier för sin e-postmarknadsföring. När prenumeranter öppnar e-postmeddelanden och laddar bilderna i dem samlar de så kallade "osynliga pixlarna" i dessa bilder in och överför feedbackdata om när e-postmeddelandet öppnades, var användaren befinner sig och vilken enhet som används tillbaka till e-post avsändaren. 

Vad den nya integritetsskyddsfunktionen för e-post gör är att den ger användarna möjlighet att välja om de vill dela denna data eller inte. När en användare slår på den tar den med sig e-postinnehåll på flera resor genom proxyservrar överallt och ersätter så småningom sin exakta IP-adress med en slumpmässigt genererad. På så sätt är all data som samlas in av e-post avsändaren ospecifik och värdelös.

Let's Take a Bite Out of Apple's New Privacy Policy Update

Hur påverkar Apples sekretesspolicy e-postmarknadsförare?

Den nya policyn introducerar fyra betydande förändringar inom e-postmarknadsföring.

Det hindrar marknadsförare från att på ett tillförlitligt sätt spåra öppningsfrekvenser.

Annonsörer har länge använt öppningsfrekvenser för e-post för att bestämma effektiviteten av variabler såsom e-postämnesrader, sändningstid och till och med avsändarens namn. Den mest direkta effekten av MPP är att marknadsförare inte längre kommer att kunna samla in denna data från sina prenumeranter som använder Apple-enheter.

Skyddar prenumeranters geografiska data.

Den näst största pelaren i Apples sekretesspolicy är att den maskerar prenumeranters IP-adresser genom att studsa e-postinnehåll genom flera proxyservrar. Det blockerar annonsörer från att skaffa geografisk information, vilket annars har varit mycket viktigt för att utforma platsspecifika e-postmeddelanden som har kommit att bli kännetecknet för personaliseringserans e-postmarknadsföring.

Skapa en bild av användarna baserat på vilken enhet de använder.

iOS/Android-dikotomin är inte bara en av enheternas funktioner. Rapporter tyder på att iOS-användare i genomsnitt tjänar högre löner jämfört med Android OS. Så enhetsinformation är viktig för annonsörer eftersom den hjälper dem att segmentera de mest värdefulla delarna av sin målgrupp för förbättrade marknadsföringskampanjer. 

Tyvärr blockerar MPP också insamlingen av denna klass av data. Även om detta på ytan kan tyckas mindre betydelsefullt jämfört med begränsningarna för öppningshastighet och platsdata, hämmar det allvarligt marknadsförares förmåga för kors- och merförsäljning.

Hej då, A/B-tester.

I viss mån har åtminstone A/B-tester blivit avsevärt försämrade. Öppna frekvenser och platsdata är två av annonsörernas viktigaste dataklasser för att segmentera sina prenumeranter för A/B-tester. Även om A/B-tester kommer att fortsätta i andra former, räknas detta som ett hårt slag för e-postmarknadsförare.

Andra anmärkningsvärda regler för e-postmarknadsföring.

EU är känt för att leda ansvaret för reglering inom flera sektorer – finans, klimatförändringar (koldioxidskatten) och till och med den framväxande kryptoekonomin; användarnas integritet utelämnas inte. Från och med den så kallade EU-cookielagstiftningen 2002, och fortsätter med en nyare GDPR som implementerades 2018, har Europa kodifierat sin beslutsamhet att skydda europeiska invånares rättigheter för datasekretess. 

Några av reglerna är:

  • Webbplatser måste erhålla uttryckligt samtycke från användare innan de aktiverar icke-nödvändiga cookies. Så e-postmarknadsförare vars tjänsteleverantörer samlar in cookiedata måste informera och få samtycke från sina prenumeranter.
  • Förordningen föreskriver också att insamlade personuppgifter ska samlas in, behandlas och lagras i enlighet med GDPR-principerna. Enligt EU-lagstiftningen skulle till exempel Cambridge Analytica-debaclet vara explicit brottsligt.
  • Samtycke måste ges fritt, specifikt, informerat och entydigt och ges genom en tydlig bekräftande handling och användare måste få välja vilka cookies de tillåter att aktiveras. Och samtycke måste dras tillbaka lika lätt som det ges.
  • E-postmarknadsförare måste uttryckligen ange att de kommer att spåra engagemangsstatistik och de tydligt måste ange vilka klasser av data som kommer att samlas in, deras insamlingsmetoder och syftet med insamlingen i en lättläst sekretesspolicy.

Vad borde e-postmarknadsförare göra?

Även om Apples nya sekretesspolicy har förändrat e-postmarknadsföring i grunden, är det inte slutet. Tvärtom ger det en möjlighet för e-postmarknadsförare att återuppfinna framtidstänkande strategier som är lika lönsamma som de respekterar användarna. 

Dessutom måste man komma ihåg att dessa nya sekretessinställningar endast är tillämpliga för användare som frivilligt väljer att delta. Så det är inte otänkbart att den större delen av Apples konsumentmarknad kommer att förbli öppen. Oavsett skisserar vi nedan några strategier som marknadsförare kan utforska för att navigera i denna nya värld.

  • Överväg att inkludera interaktiva medier i dina e-postmeddelanden.

Öppningsfrekvenser är det viktigaste e-postmåttet som har vänts upp och ner av policyn. Tänk om du kunde ersätta de osynliga pixlarna med ett roligare alternativ för dina prenumeranter? Interaktiva medier, såsom omröstningar och frågesporter, kan enkelt stå på sin plats. Dessutom kan de faktiskt användas för att få mer djupgående feedback.

  • Överväg att använda en annan uppsättning mätvärden

Alltför länge har marknadsförare förlitat sig på öppningsfrekvenser som ett mått på framgången med e-postkampanjer. Tänk om det förändrades helt? Vi vet alla att det inte är osannolikt att många prenumeranter bara öppnar e-postmeddelanden i några sekunder och är så gott som onådda. Varför inte då utveckla en ny uppsättning mått för att mäta användarens engagemang? Sådana som kanske kan vara mer avslöjande för det verkliga tillståndet i läsarnas sinnen. Omvandlingsfrekvenser för försäljning och tillväxtfrekvenser för prenumeranter är till exempel mycket mer talande om framgången eller inte för någon e-postkampanj. Ett bra alternativ är klick snarare än öppningar.

  • Engagera sig i kvalitet

I de flesta kommersiella flygplan finns det en autopilotfunktion som gör att piloterna kan ta ledigt en stor del av flygtiden. Piloter aktiverar den här knappen eftersom de vet att alla har gjort sina jobb - teknikerna har underhållit och tankat planet på rätt sätt och vädret har spåtts korrekt. Förståeligt nog kommer en pilot som inte är säker på att alla dessa har gjorts vara mycket ovilliga att lämna planet på autopilot. 

E-postmarknadsföring är lite liknande. Vi samlar in öppningsfrekvenser för e-post för att undersöka hur väl mottagna våra e-postmeddelanden är. Tänk om vi istället bara fokuserade på att skapa grymma ämnesrader och innehåll för att leverera de önskade resultaten: integritetspolicy eller inte?

Slutsats

Konsumentteknik är en sektor som ständigt utvecklas, vilket vi kan se i de nya omfattande diskussionerna om användarintegritet. En sak är dock säker - att de nya förändringarna är här för att stanna, och som med varje landmärkestid kommer det att finnas förlorare och, ganska anmärkningsvärt, vinnare. Detta innebär att det är helt upp till e-postmarknadsförare att fortsätta utvecklas med varje policyändring, vilket gör var och en av dem till en fördel. 

På efficy ligger vi före marknadsföringstrender för att hålla våra kunder uppdaterade och hjälpa dem att ligga före sina konkurrenter. Vi tillhandahåller en av de bästa mjukvarorna inom e-postmarknadsföring i Europa och vi har gjort det genom att noggrant trampa på den fina gränsen mellan innovation och regelefterlevnad i dessa delar, vilket ger våra många kunder möjlighet att ansluta sig till oss som transformativa agenter i den digitala revolutionen. 
 

 

Läs mer om: