Tämän viestin on kirjoittanut David Jiménez

Yrityksen menestyminen voi saada monenlaisia muotoja.

Menestymisen määritelmä yhdelle yritykselle voi toisen yrityksen näkökulmasta vaikuttaa epäonnistumiselta. Jos yritys on esimerkiksi keskittynyt tuottamaan voittoa osakkaille, sen määritelmä menestymiselle on erilainen kuin voittoa tavoittelemattomalla organisaatiolla, joka on keskittynyt ajamaan yhteiskunnallista muutosta.

Tässä artikkelissa käymme läpi erilaisia määritelmiä yrityksen menestymiselle ja tarkastelemme eräitä työkaluja, jotka voivat auttaa tavoitteiden ja päämäärien saavuttamisessa.

Näin saat yrityksesi menestymään
Mikä tekee yrityksestä menestyvän?

Jos olet liikeidean kehittänyt yrittäjä tai johtaja asemansa vakiinnuttaneessa yrityksessä, on hyödyllistä määritellä täsmällisesti, mitä yrityksen tai liiketoiminnan menestyksellä tarkoitetaan.

Ei riitä, että ilmoitat vain haluavasi yrityksen menestyvän. Sinun on tiedettävä, mitä menestys tosiasiassa käsittää, mitä alueita se koskee ja miten aiot sen saavuttaa.

Menestystä voi määritellä vertaamalla toteutunutta tulosdataa KPI-tavoitteisiin määritetyillä liiketoiminnan alueilla. Yleisellä tasolla liiketoiminnan menestystä voi mitata kuudella keskeisellä alueella:

  • Johtaminen ja hallinto – onnistunut strategia, suunnittelu ja suunta. Tämän alueen mittareita ovat kannattavuus ja tulojen kasvu.
  • Työvoima – henkilöstön oppiminen ja taitojen kehittyminen. Tämän alueen mittareita ovat henkilöstön säilyvyysaste ja työntekijöiden tyytyväisyyspisteet.
  • Operatiivinen toiminta – optimoidut prosessit ja työnkulut. Tämän alueen mittareita ovat myyntisaamisten kiertoaika, ostovelkojen kiertoaika, likvidisyyskerroin ja kassakonversion sykli (CCC).
  • Tuote tai palvelu – tehokas tuotanto ja lisäarvon tarjoaminen asiakkaille. Tämän alueen mittareita ovat tiimien nopeus, julkaisuaika, asiakkaiden pitkäikäisyys ja asiakastyytyväisyyspisteet (CSAT).
  • Myynti ja markkinointi – kasvun luominen konversioiden ja brändinrakennuksen avulla. Tämän alueen mittareita ovat asiakkaiden elinkaariarvo (LTV), toistuva kuukausilaskutus (MRR), asiakashankinnan kustannukset (CAC) ja asiakaskunnan kasvuprosentti.
  • Talous – liikevaihto ja kertyvät varat eli laitteet ja toimitilat. Tämän alueen mittareita ovat bruttokateprosentti, nettokateprosentti ja likvidisyyskerroin.

Kuusi työkalua yrityksen menestymisen saavuttamiseen

Tässä osiossa esittelemme erilaisia digitaalisia järjestelmiä ja työkaluja, joiden avulla voit saavuttaa entistä parempaa menestystä liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Kuusi työkalua yrityksen menestymisen saavuttamiseen

1. Asiakkuudenhallintaratkaisut (CRM)

CRM-ratkaisu on listan kärjessä, kun puhutaan liiketoiminnan menestykseen tarvittavista työkaluista. CRM on olennainen hankinta siksi, että voit parantaa asiakasviestinnän tehokkuutta, seurata ja valvoa dataa tehokkaasti sekä lisätä myyntitiimisi tuottavuutta.

Käytännön tasolla hyvä CRM-ratkaisu, kuten Efficy, tekee asiakas- ja liididatan organisoimisesta helppoa, jolloin voit hallita myyntitoimia ja myynnin jälkeisiä toimia paremmin. Se lisää yrityksen menestystä operatiivisen toiminnan, palvelun, myynnin ja talouden alueilla.

Tietyt CRM-ratkaisut voi integroida data-analytiikkaohjelmiston kanssa, jolloin voit saada datasta perusteellisia analyyseja strategisten päätösten avuksi. Voit myös valvoa liiketoiminnan menestymistä entistä tarkemmin.

2. Sisällönhallintajärjestelmät (CMS)

CMS on budjettiystävällinen tapa luoda yritykselle verkkonäkyvyys. CMS-alustoihin sisältyy yleensä verkkosivuston luomiseen tarkoitettu helppokäyttöinen käyttöliittymä, jossa voi vetää ja pudottaa elementtejä halutuille paikoille. Tarjolla on yleensä maksuttomia tai edullisia malleja, joilla pääsee alkuun.

Useimpiin moderneihin CMS-alustoihin sisältyy kehittyneitä ominaisuuksia, kuten erilaisia lisäosia, automaattinen käännöstoiminto ja työkaluja hakukoneoptimointiin.

3. Sähköpostien automatisointityökalut

Monet yritykset käyttävät sähköpostikampanjoita osana markkinointistrategiaa, sillä se on tehokas ja halpa tapa mainostaa tuotteita ja tarjouksia. Automaattiset sähköpostivastaukset ja muut vastaavat työkalut vähentävät sähköpostimarkkinoinnin manuaalista työtä ja tarjoavat helpon tavan parantaa konversioprosenttia.

Eräs hyödyllisimmistä sähköpostien automatisointityökalujen, kuten Efficy Marketingin, ominaisuuksista on A/B-testaus, jolla voit lähettää kaksi hieman erilaista versiota samasta sähköpostista. A/B-testin tulosten perusteella voit hienosäätää ja optimoida sähköpostia konversioiden ja menestyksen maksimoimiseksi.

4. Rekrytointiohjelmistot

Liiketoiminnan onnistuminen on kiinni henkilöstöstä. Jos haluat, että liiketoimintaan liittyvät tehtävät suoritetaan onnistuneesti kasvun tukemiseksi, sinun on rekrytoitava kuhunkin työrooliin paras mahdollinen henkilö.

Nykypäivänä kannattaa osana rekrytointia suorittaa huolellinen taustatarkastus esimerkiksi pyytämällä suositukset ja rikosrekisteriotteen. On hyvä varmistaa, että hakijat ovat keitä sanovatkin olevansa ja että he eivät muodosta yritykselle riskiä.

Jos haluat virtaviivaistaa prosesseja liiketoiminnan menestyksen tukemiseksi, sinulla on rekrytoinnissa kolme vaihtoehtoa:

  • Tee se itse, mikä kysyy paljon aikaa ja vaivaa.
  • Palkkaa rekrytointiyritys, mikä maksaa enemmän.
  • Käytä rekrytointiohjelmistoa, mikä on nopeaa ja halpaa.

Tietyt rekrytointiohjelmistot pyytävät automaattisesti taustatarkastuksia ja optimoivat rekrytoinnin työnkulkuja. Efficyn erikoissuunnitellussa CRM:ssä on ominaisuuksia, jotka on tarkoitettu nimenomaan henkilöstöhallinnon ja rekrytoinnin tarpeisiin. .

5. Kirjanpitotyökalut

Useimmat meistä mieltävät yrityksen menestymisen vain liikevoitoksi.

Voitto onkin erittäin tärkeä yrityksen pitkäikäisyyden ja menestymisen kannalta, mutta se ei suinkaan ole ainoa menestymisen mittari. Siksi kirjanpito-ohjelmisto kuuluu nykyisin yrityksen pakkohankintoihin.

Kirjanpito-ohjelmistolla voit hallita ja valvoa menoja, bruttokatetta, palkkoja, liiketoiminnan kuluja, sähkö- ja vesilaskuja, vuokria ja niin edelleen. Kirjanpito-ohjelmisto on tarkempi ja tehokkaampi kuin kirjanpitäjä, joka tekee kaiken manuaalisesti. Ohjelmisto vapauttaa taloushallinnon aikaa strategisten suositusten tekemiseen ja säästökohteiden etsimiseen.

6. Tehtävienhallintaohjelmistot

Liiketoiminnan ydin on toiminta. Jokaisella henkilöllä yrityksessä on jokaisena päivänä joukko tehtäviä suoritettavanaan. Siksi on suositeltavaa käyttää jonkinlaista projektinsuunnittelu- tai tuottavuussovellusta, jotta jokainen on tietoinen velvollisuuksistaan ja voit seurata tehtävien edistymistä.

Efficy CRM:ään sisältyy projektinhallintatyökalu joka auttaa suunnittelemaan tehtäviä ja pysymään ajan tasalla etenemisestä. Mukana on GANTT-kaaviotyökalu ja yhteistyöominaisuuksia, joiden ansiosta voit organisoida yrityksen tehtäviä entistä menestyksekkäämmin.

Opas liiketoiminnan kasvattamiseen CRM:n avulla

Tue yrityksen menestymistä kattavalla CRM-ratkaisulla

Jos haluat auttaa yritystäsi menestymään entistä paremmin, valittavana on satoja työkaluja ja sovelluksia. Ne tarjoavat erilaisia tapoja tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseen.

Kaikista yllä kuvatuista yritystyökaluista CRM on tehokkain yleisen menestyksen saavuttamisessa useilla liiketoiminnan alueilla – eikä tämä ole vain meidän mielipiteemme.

Jos etsit helppokäyttöistä ja monipuolista CRM-ratkaisua, Efficy CRM on ihanteellinen valinta.Varaa Efficy CRM -esittely, niin näet, miten voimme auttaa yritystäsi menestymään entistä paremmin.

Kokeile Efficyn CRM-järjestelmää
Varaa ilmainen yksilöllinen demo jo tänään!

Kokeile ilmaiseksi

Applen uusi tietosuojapäivitys pureskeltavana
Viisi tapaa suojata dataa kyberhyökkäyksiltä