business-management-for-dummies.png
Salgsstyring

Virksomhedsledelse for Begyndere

6 læseminutter

For startups er den vigtigste prioritet som regel at opbygge noget nyt. Men uden en solid struktur og den rigtige teknologi til at styre det, der i bund og grund er en hastigt voksende virksomhed, ender lederne med at miste overblikket. Vores seneste Insights-blog diskuterer det grundlæggende i et velfungerende virksomhedsledelse (business management" på engelsk). 

Der har aldrig været mere plads til innovation end i det nuværende erhvervsklima. Hvert år vokser antallet af startups i Europa med hele 20%. Og med en blomstrende VC-industri, der genererer milliarder af euro hvert år, er der ingen mangel på midler til startups, der er klar til produktmarkedet eller brænder nok for disruption til at skabe et stort vækstpotentiale. 

Det anslås, at Europa allerede nu har omkring 150 "unicorns" (startups med en værdi på 1 mia. USD og derover), efter at der er kommet 84 til alene i det sidste år – en markant stigning sammenlignet med de blot 11, der blev tilføjet i 2020. 

Men økosystemet for opstartsvirksomheder handler dog ikke kun om spændende fundraising eller store udmeldinger. Efterhånden som startups vokser, bliver de i stigende grad konfronteret med en virkelighed, hvor man skal drive en virksomhed med hundredvis af medarbejdere fordelt på flere kontorer. 

Kun ved at opbygge de rigtige systemer kan virksomheder håbe på en problemfri overgang fra 2 eller 3 medstiftere, der arbejder hårdt – og gør det godt – i et lille lokale, til en fuldgyldig juridisk enhed med flere kontorer og et rigtigt ledelsessystem med HR, personalegoder og pension. 

Værktøjer som CRM kan være en kæmpe hjælp for sådanne virksomheder. Det siges endda, at salgsproduktiviteten kan stige med op til 34 % takket være CRM. Når de bruges korrekt, kan værktøjer som et CRM hjælpe dig med at administrere, vedligeholde og styre din virksomhed. Her udforsker vi virksomhedsledelse og nogle af de værktøjer, der kan være nyttige i de tidlige stadier af opbygningen af et business management system.

Hvad er virksomhedsledelse?

Business Management er den overordnede betegnelse for alle de værktøjer, aktiviteter og systemer, der er involveret i administrationen af en formel forretningsenhed. 

I enhver tech startup er design og teknik kun ét aspekt af virksomheden. Som det er blevet demonstreret af virksomheder som Airbnb, der blev startet og drives af ikke-tekniske grundlæggere, er kyndig ledelse mindst lige så vigtig for en startups succes. 

Virksomhedsledelse det fulde apparat der overvåger driften og kontrollerer ressourcer for at opnå optimal produktivitet og driftsmæssige mål. Det omfatter også HR-ledelse.

Så er der...business management systems.

Der er nok ikke nogen standardsystemer til virksomhedsledelse, der kan køre glat og effektivt uden hjælp fra teknologi. I praksis kan omfanget af business management systemer variere afhængigt af virksomhedens størrelse. Men overordnet set er der nogle væsentlige komponenter. Her er tre af dem:

Management information system

Alle virksomheder skal håndtere en enorm mængde information på daglig basis. Fra de almindelige daglige driftsdata til vitale data vedrørende relationer til regulatorer, leverandører og kunder. 

Et management information system samler alt i en database og giver virksomhedsledere et omfattende fugleperspektiv, hvorfra de derefter kan analysere for at træffe de beslutninger, der styrer forretningsmålene. Det er kernen i Business Management og grundlaget for alle andre procedurer i systemet.

Planlægningssystemer for virksomhedsressourcer

Som tidligere nævnt består startup systemer ikke kun af designere og teknikere. Der er også indkøb, regnskab, HR, projektledelse, risikostyring, compliance og andre elementer. 

Med virksomhedens ressourceplanlægningssystemer kan startups standardisere, harmonisere og administrere alle disse afdelinger på en enkelt database, hvilket forener økonomisk rapportering på tværs af virksomheden. Det er fortsat et meget vigtigt værktøj til at sikre en effektiv fordeling af ressourcer.

CRM-systemer (Customer Relations Management)

CRM-systemer er den software, hvor virksomheder kan administrere interaktioner med deres nuværende og potentielle kunder gennem hele kundelivscyklussen, fra starten af salgstragten til alt det efterfølgende. Det er et værktøj, der harmoniserer alle interaktionspunkter med kunder på tværs af alle afdelinger i virksomheden på én platform. 

Kunder er selve grunden til, at startups overhovedet findes. Selvom virksomheden stadig er på et tidligt stadie og primært kører på startfinansiering, er kyndige kundestyringsteknikker nødvendige, hvis der skal være håb om at generere et overskud. Så det er endnu mere bydende nødvendigt for voksende startups, hvor rentabilitet og bæredygtighed er endnu vigtigere mål. 

Dit valg af CRM-udbyder vil være en af de vigtigste beslutninger, du træffer i forbindelse med opbygningen af din startup. CRM-software, der tilbyder grundlæggende funktionalitet, er næppe nok. Du skal bruge software, der tilbyder tilstrækkeligt med funktioner til, at din virksomhed kan opnå et højt niveau. For eksempel den utrolige fleksibilitet, som efficy CRM tilbyder.

Opbygning af et business management system fra bunden.

Systemer er det strukturelle fundament for enhver succesfuld virksomhed. Det er som et motorkøretøj – produktdesign og den tilknyttede hype kan sammenlignes med køretøjets karrosseristruktur og maling. 

Men de mekaniske dele – motor, gearsystemer og hjul – er det system, der faktisk holder bilen i gang. Først når disse dele fungerer perfekt, kan du fokusere på at nå organisatoriske mål. Herunder skitserer vi en køreplan til at opbygge et velfungerende business management system fra bunden. 

 

Virksomhedsledelse for begyndere

 

Trin 1: Definer din mission

Som altid ville det allerførste punkt være at definere, hvad din organisations mission er – dit "HVORFOR". Før du rent faktisk kan få samling på tingene, skal der være et møde mellem tankegangene eller en afstemning af mission (og vision) mellem ledelsen og medarbejderne i forhold til, hvad dit kort- og langsigtede mål er, og hvad der skal til for at opnå disse mål.

Trin 2: Optegn dine procedurer

Når alle fuldt ud forstår, hvad de organisatoriske mål og nødvendige aktiviteter er, skal du tildele aktiviteterne til afdelinger og derefter udarbejde standarddriftsprocedurer for dem. 

Driftsmanualer og personalehåndbøger er vigtige i denne sammenhæng. En klar beskrivelse af, hvad der forventes af alle, er det første skridt i opbygningen af et ordentligt business management system.

Trin 3: Etabler detaljerede kommunikationslinjer og -former

Et forretningsmiljø er mest produktivt, når der er en klar hierarkisk struktur. Du har også brug for protokoller til kommunikation mellem medarbejdere på forskellige niveauer og mellem virksomheden og dens eksterne interessenter. Især kunder. 

Sørg for, at dine processer er strømlinede, hvor det er muligt, for at undgå forsinkelser i kommunikation og feedback og for at sikre hurtig og effektiv servicelevering. Det er her, du introducerer og standardiserer HR- og CRM-systemer.

Trin 4: Fortsæt med at brainstorme om mulige forbedringer af modellen

Hvis der er noget, de sidste to årtier har lært os om virksomhedskultur, så er det, at forretningsklimaet ikke har det godt med informationssiloer. Hold regelmæssige møder med dine medarbejdere og andre vigtige interessenter for at indsamle feedback og forslag. 

Med disse bidrag kan du derefter foretage de nødvendige opdateringer i dit system for at sikre, at de løbende forbedringer kører optimalt. 
 


efficy: Dit samlede værktøj til Business Management.

Virksomhedsledelse, især for en nystartet virksomhed på det hurtige marked for startups, minder om at jonglere – det er svært, hårdt, og der er meget at holde øje med. Men med den rigtige software og de rigtige systemer kan du imødekomme disse overvejelser fra én kilde, så din virksomhed kører som en velsmurt maskine. 

Vi hos efficy leverer førsteklasses CRM-software, som bruges af en række store navne i den europæiske forretningsverden, fra Belfius Bank til Louvre. Du kan finde en detaljeret liste over funktioner i efficy CRM her

For at se, hvordan det fungerer, kan du booke en demo i dag helt uden omkostninger for dig! 
 

 

Læs mere: