KPI-mittarit kaikille

CRM-järjestelmän kaikkia tietoja voidaan verrata ristiin siten, että CRM-järjestelmän käyttäjät ja heidän esimiehensä saavat synteettisiä ja merkityksellisiä esityksiä niistä.

Lisäksi luodut tiedot voidaan myöhemmin viedä Exceliin tai PowerPointiin, jotta niitä voidaan käyttää muissa yhteyksissä, kuten esityksissä, sähköpostien liitteissä ja tietoina laskentataulukossa.

Raportointiratkaisumme tarjoavat kaikki tarvittavat työkalut mittarien luomiseen ja niiden hahmontamiseen.

Jakamisominaisuudet

Käyttäjät voivat valita raporttien jakamisen eri vaihtoehdoista yrityksen sisällä. Raportit voi asettaa saataville verkossa mukautetusta koontinäytöstä käsin tai lähettää sähköpostitse PDF-tiedostoina tai Excel-taulukkoina. CRM-järjestelmän raportointitiedot ovat suoraan saatavilla analyysiä tai uudelleenkäsittelyä varten.

Raportteihin voi soveltaa myös tiettyjä suojaustasoja halutun luottamuksellisuuden mukaan. Esimerkiksi myyntiedustajalla on vain omien myyntiraporttiensa käyttöoikeus, kun taas edustajan esimies voi käyttää kaikkien tiiminsä myyntiedustajien raportteja. Näitä käyttöoikeuksien ominaisuuksia voidaan hallita myös tiimin tasolla. Voit esimerkiksi määrittää, että asiakaspalvelun työntekijöillä on vain pyyntöjen käsittelyä koskevien raporttien käyttöoikeus.

 

Jokaisen käyttäjän tarpeisiin räätälöidyt koontinäytöt

Jokaisella käyttäjällä on omat raportointityökalunsa.

Olipa käyttäjä sitten myyntiedustaja, markkinoija tai asiakaspalvelija, hän voi luoda ja käyttää kaavioitaan haluamallaan tavalla.

Lähes rajattomat graafiset asetukset

Jokainen käyttäjä voi visualisoida omia mittareitaan käyttämällä erilaisia esitystapoja.

Käytössä ovat esimerkiksi sektori, pylväsdiagrammi, käyrä, yksinkertainen, pivot-taulukko ja suppilo.

Esitystavan lisäksi ratkaisu tarjoaa esimerkiksi suodattimia ja tavoiteviivoja.

Myynnin asiakassuhde

Opas konversio-optimointiin (CRO)

Kun otetaan huomioon hiljattain tapahtunut startup-rahoituksen laantuminen ja koventunut kilpailu markkinaosuudesta, ei ole vaikea ymmärtää, miksi niin moni aloitteleva yritys epäonnistuu. Varojen puute rajoittaa markkinointibudjetteja[...]
Lue lisää