customer-segmentation-cover.jpg
Marknadsföring leadhantering

Kundsegmentering och Hur Du Kan Använda Det på Rätt Sätt

7 minuter av läsning · Listen

Att implementera en bra strategi för kundsegmentering är ett av de bästa sätten att öka ett företags framgång. 

Varför? 

Utan en effektiv uppdelning av kundbasen kommer din försäljningskommunikation att vara mindre fokuserad, vilket innebär att du kanske inte når fram till så många av dina idealkunder som du skulle vilja. 

Effektiv kundsegmentering kan hjälpa dig att bygga upp och behålla varumärkeslojalitet. Det gör det möjligt för dig att presentera meningsfulla erbjudanden för olika segment, baserat på deras preferenser, vilket är en del av den process som kallas personalisering. 

I den här artikeln hjälper vi dig att förstå grunderna för kundsegmentering och personalisering, hur du implementerar en effektiv kombinerad strategi och hur du undviker några vanliga fallgropar på vägen.

Vad är kundsegmentering?

Enkelt uttryckt handlar det om att dela upp och organisera din målgrupp i grupper utifrån olika egenskaper. 

Några exempel på kundsegmentering är att skapa grupper baserade på:

kundsegmentering
 • åldersintervall
 • sysselsättning
 • plats
 • köpbeteende
 • konsumtionsvanor
 • intressen
 • personlighetsdrag

Listan ovan är ofullständig för det finns oändligt med sätt att segmentera din marknad eller kundbas på. 

För att skala ditt företag effektivt bör du fokusera dina ansträngningar på att förstå dina kunders behov i varje aspekt av din verksamhet. Detta hjälper dig effektivt att uppfylla deras förväntningar och främja en stark och långvarig relation med dem. 

Genom att segmentera dina kunder och prospekt baserat på vanlig demografi eller beteenden kan du marknadsföra och rikta dem på ett relevant sätt som känns personligt för varje individ. Kundsegmentering kan hjälpa dig på många sätt, men här är tre av de viktigaste orsakerna till segmentering:

 • Du kan utveckla mer effektiva strategier för kundlojalitet.
 • Att skapa en skräddarsydd upplevelse för dina kunder blir en möjlighet.
 • Välj den mest relevanta annonsen för varje publikgrupp.

Här är fyra typer av kundsegmentering som kan hjälpa dig att nå din publik mer exakt:

 • Demografi: Villkor som ålder, kön, jobbtitel, civilstånd eller etnicitet.
 • Geografi: Land, språk eller marknadsstorlek är några exempel.
 • Beteende: Köpfrekvens, sidklick eller till och med passivitet kan användas.
 • Kundresa: Förutom att segmentera genom de tre metoderna ovan kan du också gruppera dem baserat på var de är i säljtratten, eller efter steg i den kundresa de befinner sig i.

Den största fördelen med kundsegmentering är att du kan kommunicera värdet av dina produkter eller tjänster på ett mer personligt sätt. En McKinsey-rapport visade att om man skapar fokuserade målgruppssegment kan man öka försäljningen med 3 till 5 %. 

Du kan också använda kundsegmentering för att få bättre kontroll över din försäljnings- och marknadsföringsbudget och få mer fokuserad feedback från dina kunder för att förbättra dina erbjudanden. För att förbättra effektiviteten i din strategi för kundsegmentering bör du dessutom fastställa tydliga KPI:er (nyckeltal) och mäta resultatet för varje segment.

Så här kan segment hjälpa dig att personalisera dina försäljningsaktiviteter.

Syftet med personalisering är att bygga upp en relation, skapa ett positivt intryck och en positiv kundrelation. 

Du kan uppnå personalisering genom att kommunicera på ett sätt som passar människorna i det segment som du riktar dig till. Med andra ord så gör de personliga inslagen att du kan engagera dem i en konversation som hjälper till att locka dem till ett köp. 

Några exempel är:

 • Riktade säljsamtal – använd dina CRM-leadpoäng för att identifiera högkvalificerade leads och kontakta dem per telefon, vilket fortfarande är ett av de mest effektiva sätten att konvertera leads.
 • Personaliserade inbjudningar – använd din CRM-data för att segmentera dina leads och potentiella kunder efter evenemang som de har deltagit i, t.ex. webbseminarier, och bjud sedan in dem till kommande liknande evenemang.
 • Erbjudanden baserade på tidigare köp – använd tidigare försäljningsdata för att segmentera befintliga kunder efter vilka typer av produkter eller tjänster de har köpt och ge dem sedan relaterade erbjudanden.
 • Branschspecifika affärsförslag – segmentera dina potentiella kunder och leads efter bransch och ge dem erbjudanden och förslag som är relaterade till deras behov.
 • Lojalitetsbelöningar – segmentera din befintliga kundbas med hjälp av lojalitetsdata och belöna sedan återkommande viktiga kunder och klienter med gåvor och rabatter.

Här är två enkla men anmärkningsvärda sätt du kan segmentera dina kunder:

1. ”Ögonblicksfokuserad” segmentering

Denna typ av segmentering förlitar sig på ett viktigt ögonblick som lämnas av en prospekt under intresse- eller övervägningsfasen av kundresan. Till exempel, en prospekt vill köpa en ny bil. De börjar med att surfa och undersöka olika webbåterförsäljare, de accepterar cookies när de surfar och lämnar sina detaljer på ett kontaktformulär. 

Det är dessa speciella ”ögonblick” som ett företag blir medvetet om dessa nya potentiella leads som kan bli en del av en segmenterad publik av leads som kan vårdas med erbjudanden, annonser och relevant innehåll.

2. Dela upp efter intressen och värden

Genom att analysera din publiks intressen, kulturella värden och livsstil så kan du skapa segment baserat på dessa egenskaper för att göra dina marknadsföringskampanjer mer personliga.

3. Dela upp efter beteenden

Denna form av segmentering är en där dina kunder grupperas efter deras beteendemönster när de interagerar med din verksamhet. Klickar, e-postöppningar och till och med inköpsfrekvens är några exempel på beteenden du kan segmentera för exakt inriktning.

Hantera marknadssegmentering som ett proffs - data

Undvik fallgroparna vid kundsegmentering.

Innan vi tittar på hur du kan kombinera dina segmenterings- och personaliseringsstrategier genom att analysera data är det viktigt att förstå några av de vanligaste hindren som företag möter.

 • Översegmentering

Som det gamla talesättet lyder – man kan få för mycket av det goda. 

Samma sak gäller när du segmenterar din kundbas. Det råder ingen tvekan om att det är bra för din försäljning och vinst när det görs på rätt sätt och på rätt nivå, men om du överdriver kan det få oavsiktliga bieffekter, till exempel ökad komplexitet. 

Ju fler kundsegment du lägger till, desto mer komplicerad blir din försäljningsstrategi. När saker och ting blir mer komplicerade måste du ägna mer tid åt att hantera säljsamtal och e-post. Du kan till och med behöva anställa mer personal för att övervaka personaliseringen av varje segment. Beroende på hur effektiv din strategi är finns det en punkt där det kan bli olönsamt att lägga till fler segment. 

Med andra ord, börja i liten skala med två eller tre segment och öka successivt medan du noggrant mäter resultatet för vart och ett av dem.

 • Otillräcklig användning av data

För att lägga till kundsegment på ett effektivt sätt behöver du en ordentlig mängd data. Det är ingen idé att lägga till segment om du inte har data att stödja det, så koncentrera dig på att samla relevanta data om dina leads och kunder. 

Ett bra CRM-system är ett måste för alla företag som vill optimera sina segmenteringsinsatser. Med en kraftfull CRM-lösning som efficy kan du segmentera dina kontakter utifrån demografi, beteenden och annat, så att du kan ta de första stegen mot mer personliga säljsamtal.

 • Marknadsförändringar och trender

Få marknader är statiska. Köptrender förändras med tiden, så det är viktigt att du håller dina kundsegment uppdaterade genom att se över dem ofta. 

När du har rätt segment på plats och håller ett öga på köptrender kan du använda data och din personaliseringsstrategi för att inleda bättre säljsamtal och förutse kundförfrågningar.


Skapa dina egna kundsegment och mät dina resultat.

Som tidigare nämnts är målgruppssegmentering och personalisering beroende av en korrekt och omfattande tillgång till kunddata. 

En CRM-lösning ger dig en omfattande översikt över de uppgifter du har samlat in om potentiella kunder, leads och befintliga kunder. Detta ger dig allt du behöver för att identifiera och bygga upp lönsamma kundsegment. 

Du kan göra smartare segmenteringsval genom att använda de data som finns tillgängliga i ditt CRM-system, t.ex:

 • Demografi – Information som plats, ålder, utbildningsnivå, inkomstnivå och kön kan hjälpa dig att definiera specifika segment av din kundbas. Om du till exempel säljer ett produktsortiment som främst vänder sig till män i varma klimat kan du använda uppgifterna för att filtrera ner till personer som passar in i den demografiska profilen.
 • Inköpshistorik – att segmentera kunderna efter deras köpbeteende kan vara mycket lönsamt. Du kan filtrera data för att hitta lojala eller värdefulla kunder eller personer som bara köper vid vissa tider på året.
 • Engagemangsnivå – du kan använda CRM:s statistik över samtalssvar eller öppna e-postmeddelanden för att skapa ett segment för mycket engagerade kunder.

Om du är intresserad av att bygga upp en effektiv, personaliserad strategi för kundsegmentering, varför inte se vad efficy kan göra för dig? Boka din kostnadsfria demo här.

 

Läs mer om: